Dr. sc. Ivo Andrić Ivo Andrić, Ph.D.

Izvanredni profesor

Associate Professor

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 205 Building-floor, office: B-2, B 205

Telefon: 021/303-412

Phone: +385 21 303 412

Lokalni broj: 412

Local: 412

E-mail: ivo.andric@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/27714

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Inženjerska hidrologija (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.