Dr. sc. Ana Kadić Ana Kadić

Docentica

Assistant Professor

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 201 Building-floor, office: B-2, B 201

Telefon: 021/303-387

Phone: +385 21 303 387

Lokalni broj: 387

Local: 387

E-mail: ana.kadic@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/30260

Nastavna djelatnost

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Hidrologija (vj)
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo:
  • Inženjerska hidrologije (vj)
  • Navodnjavanje i odvodnjavanje (vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika:
  • Odabrana poglavlja hidrologije (vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.