Valentina Kuzmanić Valentina Kuzmanić

Glavni knjigovođa

Senior Accountant

Zgrada-kat, ured: A prizemlje, A PR 03 Building-floor, office: A prizemlje, A PR 03

Telefon: 021/303-305, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 305, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 305

Local: 305

E-mail: valentina.kuzmanic@gradst.hr