Samanta Bačić Samanta Bačić

Asistentica

Assistant

Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Department of geodesy and geoinformatics


Zgrada-kat, ured: C-2, C 201 Building-floor, office: C-2, C 201

Telefon: 021/303-413, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 413, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 413

Local: 413

E-mail: samanta.bacic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.