Dr. sc. Jadran Čarija Jadran Čarija, Ph.D.

Poslijedoktorand

ZIU LC za istraživanja u području numeričkog modeliranja


Zgrada-kat, ured: , Building-floor, office: ,

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 333, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 333

Local: 333

E-mail: jadran.carija@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.