Publikacije / Publications

        

U znaku rada i grada : (autobiografske bilješke)

Autor: Jakša Miličić
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015.
Cijena: --- EUR / kn
 
Za izdavača:
izv. prof. dr. sc. Boris Trogrlić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Vinko Jović
prof. dr. sc. Ante Mihanović
 
Urednik:
Branko Nadilo
 
Lektorica:
Nataša Bunijevac
 
Grafičko oblikovanje:
Ivna Hraste
 
Prijelom:
Tanja Vrančić
 
Tisak:
Tiskara Zelina d.d.
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 978-953-6116-64-5
 
=================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624-05 Miličić, J.
MILIČIĆ, Jakša
     U znaku rada i grada : (autobiografske
bilješke) / Jakša Miličić. - Split :
Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije, 2015. 
ISBN 978-953-6116-64-5 
I. Građevinari -- Hrvatska -- Biografije
=================================
 
Sadržaj
Predgovor
Odrastanje, odgoj i školovanje
Doprinosi unapređenju građenja
Vođenje grada Splita
Prilozi procesu litoralizacije
Zaštita okoliša
Susreti 
Ideje, mogućnosti, ostvarenja
Sport
Još ponešto
Kratak životopis
Umjesto pogovora
 
Iz Pregovora:
 
Odluka da opišem svoj bogati i prilično ispunjen život nastajala je postupno, a donesena je i zato što sam se uvjerio da sadašnje generacije zapravo vrlo malo znaju što se sve događalo u gradu Splitu, ali i u Hrvatskoj prije četrdesetak ili pedesetak godina. Međutim, to ipak nije bio dovoljan razlog da bih se prihvatio toga nezahvalnog i mukotrpnog posla, uostalom, onaj koga to stvarno zanima sve to može negdje i pronaći i pročitati. Odluku sam donio zato što su mi jednostavno dojadile "svakodnevne jadikovke" i žalopojke. Svugdje se, naime, ističu gospodarska kriza i nedostatak novca kao razlog što nema novca za projekte koji su potrebni i nužni. Oduvijek sam vjerovao da su "jadovanja" samo opravdanje za nerad i nedostatak vizije - za nešto što se narodski jednostavno naziva lijenošću. I duhovnom i tjelesnom.
U vremenima koja ovdje opisujem također nije bilo lako, štaviše mislim da je u mnogim stvarima bilo teže nego danas, ali to me nikad nije obeshrabrilo ili demotiviralo. Smatrao sam svojom obvezom da se unatoč poteškoćama izborim za ono što je zaključeno i planirano, i pritom mi nije nedostajalo ni volje ni entuzijazma. Činjenica je da sam u mnogim svojim pokušajima uspio, ali isto sam tako svjestan toga da nisam uspio ostvariti nešto za što sam se zalagao cijeli život. To je jednostavno tako i to treba primiti pomalo sportski, s uvjerenjem da sam pokušao učiniti sve što sam mogao. Neke su ideje bile samo moje, mnoge su bile zamisli mojih suradnika i prijatelja koje sam svesredno podržavao i poticao. Za svoj sam  doprinos primao pohvale, ali i pokude, ponešto me znalo i povrijediti, ali i na sam bio spreman. Za neke mi je projekte žao što nisu završeni nakon što više nisam bio odgovoran za njihov daljnji razvoj. To se ponajprije odnosi na posvuda, čak i u svijetu, hvaljen Projekt Split 3 koji, vjerojatno zbog ljubomore, nikada nije završn onako kako je to planirano. Ali i činjenica je da smo zbog neodgovornosti, neznanja i "javašluka" i dalje prometno izolirani.
U opisivanju događaja u ovoj knjizi poslužio sam se svojim pamćenjem, ali i bilješkama koje sam vodio. Nadam se da nisam izostavio ili zaboravio ništa bitno. Ako i jesam, mislim da mi treba vjerovati da to nije bilo namjerno. ... 
 
Autor
 
(D.E., 17.11.2015.)