Publikacije / Publications

        

Arhitekt Frano Gotovac - RASPRODANO

Autor: Vesna Perković Jović
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2015.
Cijena: 33,18 EUR / 250,00 kn

Za nakladnika:
prof. dr. sc. Boris Trogrlić

Grafičko oblikovanje:
Igor Čaljkušić

Lektura:
mr. sc. Jasna Pervan
Linda Bakotić
Maja Trinajstić

Tisak:
Tiskara Zelina

Recenzenti:
prof. emerita dr. sc. Hildegard Auf-Franić
prof. dr. sc. Lenko Pleština
prof. dr. sc. Darovan Tušek

ISBN 978-953-6116-51-5

============================================

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Splitu

UDK 72 Gotovac, F.

PERKOVIĆ Jović, Vesna

Arhitekt Frano Gotovac / Vesna Perković Jović. – Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2015. – Bibliografija. – Kazalo. – Summary.
ISBN 978-953-6116-51-5
I. Gotovac, Frano
II. Split-Arhitektura-20. stoljeće

===========================================

 

Sadržaj:

Predgovor / prof. dr. sc. Ivo Babić

1. Uvod

2. Iz životopisa arhitekta Frane Gotovca

3. Društveno-gospodarske okolnosti i obilježja izgradnje Splita u drugoj polovini 20. stoljeća

4. Stambena naselja i stambene zgrade
4.1. Područje Spinuta
4.2. Područje Manuša i Pojišana
4.3. Područje Splita 3
4.4. Omiš

5. Kuće za odmor
5.1. Društveno-ekonomski uvjeti i prostorne okolnosti nastanka bespravnih naselja 
5.2. Kuća Bojić
5.3. Kuća Kokeza
5.4. Kuća Bućan
5.5. Kuća Pederin
5.6. Kuća Boban
5.7. Kuća Marijan
5.8. Kuća Müller

6. Stadioni
6.1. Nogometni stadion Hajduka na Starom placu
6.2. Nogometno-atletski stadion Hajduka na Poljudu
6.3. Nogometni stadion Hajduka na Poljudu

7. Zdravstvene i školske zgrade
7.1. Školska poliklinika na Lovretu
7.2. Ekonomski školski centar na Bolu

8. Sakralne zgrade
8.1. Župna crkva sv. Josipa i samostan sv. Josipa na Sukoišanu
8.2. Pastoralni centar sv. Petra i Centar drugoga gradskog rajona na Bolu
8.3. Kapela sv. Križa i mrtvačnica na groblju u Omišu
8.4. Crkva sv. Nikole u Krilu Jasenice

9. Trgovačke, poslovne i društvene zgrade

10. Jesam „korbizjeovac“!

11. Summary: Architect Frano Gotovac (prevela Željka Zanchi)

12. Kronološki popis projekata s kazalom lokacija

13. Kazalo imena

14. Izbor iz literature o Frani Gotovcu

15. Pregled literature i različitih pisanih izvora

16. Popis korištene arhivske građe

17. Gotovčevi članci, stripovi i knjige

18. Izvori ilustracija
Upotrijebljene kratice
Iz recenzija

 

Iz Predgovora:

„Nema sumnje da je tijekom 20. stoljeća Frano Gotovac (1928. – 1990.) jedan od najznačajnijih arhitekata u Dalmaciji. Gotovac je imao talenta, vještine i sreće da ostvari tijekom svojeg relativno kratkog života mnogobrojne projekte raznovrsnih zdanja, ponajviše u Splitu i Omišu, počevši od onih sakralnih, trgovačkih, stambenih, školskih pa do kuća za odmor.
Njegove zgrade postale su sastavni element prostornog identiteta Splita, osobito njegove stambene zgrade popularno zvane Kineski zid i Krstarica, a imenima koja su moguće u svezi s arhitektovim nagnućem prema predimenzioniranom…

Arhitektica Vesna Perković Jović uspješno je zaokružila svoju knjigu monografske prirode. Sabrala je i interpretirala mnoštvo podataka proučavajući arhivsku građu, posebno onu grafičku. Stručno opisuje i analizira Gotovčeve zgrade od projekta do realizacije. Kako to već biva, osobito su zanimljivi nerealizirani projekti.
Autorica smješta arhitekta u vremenske i prostorne okvire, pa tako skicira i prilike u Splitu u vrijeme njegova gospodarskog rasta i demografske eksplozije. Naravno, važnu dionicu knjige zauzima vizualna analiza pojedinih objekata i njihove veze s općom ikonosferom 20. stoljeća, poglavito sa strujama unutar povijesti moderne arhitekture…“

prof. dr. sc. Ivo Babić