Publikacije / Publications

        

Arhitektonski natječaji u Splitu 1996.-2005.

Autor: Darovan Tušek
Nakladnik: Društvo arhitekata Splita
Godina izdanja: 2013.
Cijena: 15,93 EUR / 120,00 kn

Suradnici:
Hrvoje Bartulović
Dujmo Žižić

Prijevod sažetka:
Željka Zanchi

Grafičko oblikovanje i prijelom:
Viktor Popović

Nakladnik:
Društvo arhitekata Split
www.d-a-s.hr

Sunakladnik:
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
www.gradst.hr

Za nakladnike:
Dario Gabrić (DAS)
Alen Harapin (FGAG)

Nakladnička cjelina: 
Biblioteka Društva arhitekata Splita ; knj. 8

Tisak:
Kerschoffset, Zagreb
2013.

Naklada:
350

ISBN 978-953-57431-1-8 (DAS)
ISBN 978-953-6116-54-6 (FGAG)

 

==============================================

CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 72(497.5 Split)"1996/2005"
TUŠEK, Darovan
     Arhitektonski natječaji u Splitu : 1996.-2005. / 
Darovan Tušek ; [suradnici Hrvoje Bartulović, Dujmo Žižić ; prijevod sažetka Željka Zanchi].  - Split : Društvo arhitekata Splita : Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2013. 
- (Biblioteka Društva arhitekata Splita ; 8)
Bibliografija. - Kazalo. - Summary.
ISBN 978-953-57431-1-8 (Društvo arhitekata Splita)
ISBN 978-953-6116-54-6 (Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije)
I. Arhitektonski projekti -- Split -- 20. st.

===============================================

 

Sadržaj:

1. Predgovor

2. Uvod

3. Uloga Društva arhitekata Splita u provedbi arhitektonskih natječaja

4. Natječajna regulativa

5. Kronologija natječaja provedenih u Splitu u razdoblju od 1996. do 2005. godine
5.1. Natječaj za Trg Gaje Bulata (1996.)
5.2. Natječaj za Centar Bonačić (1996. – 97.)
5.3. Natječaj za uređenje Rive / 1. (1997.)
5.4. Natječaj za zgradu u Zadarskoj ulici (1999.)
5.5. Natječaj za Sveučilišnu knjižnicu (2001.)
5.6. Natječaj za Rodilište / 1. (2002.)
5.7. Natječaj za Franjevački klerikat (2002.)
5.8. Natječaj za Studentski dom i studentski centar (2002.)
5.9. Natječaj za Centar Petrićevo u Podstrani (2002.)
5.10. Natječaj za zgrade POS-a na Brodarici (2003.)
5.11. Natječaj za stambeno naselje POS-a na Kili (2003.)
5.12. Natječaj za Zdravstvenu školu (2003.)
5.13. Natječaj za Rodilište / 2. (2004.)
5.14. Natječaj za uređenje Rive / 2. (2004.-05.)
5.15. Natječaj za zgradu tri fakulteta (2004.-05.)
5.16. Natječaj za zgradu na križanju ulica Domovinskog rata i Dubrovačke (2005.)
5.17. Natječaj za Filozofski fakultet (2005.)

6. Sudionici i značajke arhitektonskih natječaja
6.1. Sudionici
6.2. Značajke

7. Zaključak

8. Izvori i literatura

9. Prilozi
9.1. Pregledni prikaz osnovnih podataka za natječaje provedene u Splitu u razdoblju od 1996. do 2005. godine

10. Summary

11. Indeks imena

 

Iz Predgovora:

„U rukama vam je treća knjiga o splitskim arhitektonskim natječajima modernog doba. Nakon prve knjige u kojoj sam obradio natječaje provedene u Splitu u razdoblju između Prvog i Drugoga svjetskog rata (Arhitektonski natječaji u Splitu 1918-1941., Split, 1994.) i druge knjige u kojoj sam se bavio natječajima provedenima tijekom slijedećih pedeset godina (Arhitektonski natječaji u Splitu 1945-1995., Split, 1996.) prihvatio sam se zadaće obraditi natječaje provedene posljednjih petnaest godina – u razdoblju od 1996. godine do danas. Pokazalo se da broj tih natječaja nadilazi volumen jedne knjige, pa je bilo nužno temu podijeliti u dva dijela. Kao jedina argumentirana razdjelnica nametnula se 2005. godina krajem koje je donesen novi Generalni urbanistički plan Splita. Stoga se ova knjiga bavi natječajima provedenim u desetogodišnjem razdoblju od 1996. do 2005. godine, a nastavak se može uskoro očekivati…“

Autor