Publikacije / Publications

        

Zajednički temelji [2013.] : zbornik sažetaka

Autor: Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike ˝Zajednički temelji˝, Split, 26.-27. rujna, 2013.
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2013.
Cijena: --- EUR / --- kn

Urednici: 
Vladimir Divić
Boris Trogrlić
Hrvoje Gotovac

Grafička obrada:
Dujmo Žižić

Naklada:
80 primjeraka

ISBN 978-953-6116-55-3

=========================================

CIP – Katalogizacija u publikaciji

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 624(082)

        72(082)

SKUP mladih istraživača iz područja građevinarstva,
arhitekture, geodezije i elektrotehnike "Zajednički
temelji" (1 ; 2013 ; Split)

      Zbornik sažetaka / Prvi skup mladih istraživača iz
područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i
elektrotehnike "Zajednički temelji", Split, 26.-27. rujna,
2013. ; [urednici Vladimir Divić, Boris Trogrlić, Hrvoje
Gotovac]. - Split : Fakultet građevinarstva, arhitekture
i geodezije, 2013.

Bibliografija uz svaki rad. - Kazalo.

ISBN 978-953-6116-55-3

1. Divić, Vladimir 2. Trogrlić, Boris 3. Gotovac, Hrvoje

150327077

=========================================

Sadržaj:

SEKCIJA 1 - GRAĐEVINARSTVO

101 - HIDROLOŠKI MODEL MODROG JEZERA U IMOTSKOM
Ivo Andrić (ivo.andric@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

102 - UTJECAJ KONTAKTNIH NAPREZANJA NA NOSIVOST TRADICIJSKIH
KAMENIH STUPOVA
Josip Atalić (atalic@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

103 - OCJENA OŠTEĆENJA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA PRIMJENOM
DINAMIČKIH PARAMETARA
Ivan Duvnjak (iduvnjak@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

104 - KONCEPT ODRŽIVOSTI RADA URBANOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
KORIŠTENJEM SOLARNE FOTONAPONSKE ENERGIJE
Bojan Đurin (bojan.djurin@gfv.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin

105 - IMPLEMENTACIJA DINAMIČKE ANALIZE KOD GEOMETRIJSKI TOČNIH
PROSTORNIH GREDNIH ELEMENATA TEMELJENIH NA FIXED-POLE PRISTUPU
Maja Gaćeša (maja.gacesa@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

106 - HOLISTIČKI PRISTUP PLANIRANJU PROIZVODNJE, TRANSPORTA I
UGRADNJE ASFALTA POMOĆU PROŠIRENOG TRANSPORTNOG PROBLEMA
Mario Galić (mgalic@gfos.hr)
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet 

107 - PONAŠANJE NESEIZMIČKI PROJEKTIRANIH ARMIRANO BETONSKIH
OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI HORIZONTALNOM CIKLIČKOM
OPTEREĆENJU
Goran Gazić (ggazic@gfos.hr)
Vladimir Sigmund (sigmund@gfos.hr)
Sveučilište J.J Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet

108 - PROBLEM KONVERGENCIJE NEKIH NUMERIČKIH METODA PRI
ODREĐIVANJU OBLIKA PREDNAPETIH MREŽA KABELA
Petra Gidak (pgidak@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

109 - PLATFORMA ZA DINAMIČKA ISPITIVANJA
Nikola Grgić (nikola.grgic@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

110 - ‘PERFORMANCE CONCEPT’ – RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA U
GRADITELJSTVU
Ivona Gudac (ivona.gudac@uniri.hr)
prof.dr.sc. Diana Car – Pušić (dpusic@uniri.hr)
dr.sc. Ivan Marović (ivan.marovic@uniri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

111 - OGRANIČENJE OŠTEĆENJA ZIDANIH ISPUNA U AB OKVIRNIM
KONSTRUKCIJAMA
Sanja Hak (sanja.hak@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

112 - UPOTREBA NEIZRAZITE LOGIKE U PROBLEMATICI KVANTIFIKACIJE
ODRŽIVOSTI URBANIH VODNIH SUSTAVA
Halkijević Ivan (halkijevic@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

113 - ANALIZA ČELIČNE OKVIRNE KONSTRUKCIJE NA POTRESNA DJELOVANJA
Paulina Krolo (paulina.katavic@gradri.hr); Mehmed Čaušević (mehmed.causevic@gradri.hr);
Mladen Bulić (mladen.bulic@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

114 - ANALIZA POUZDANOSTI METEOROLOŠKOG X-BAND RADARA U MJERENJU
OBORINA NA PODRUČJU KVARNERA
Nino Krvavica (nino.krvavica@gradri.hr); Igor Ružić (igor.ruzic@gradri.hr); Nevenka Ožanić
(nozanic@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

115 - DELAMINACIJA RAVNINSKIH KONSTRUKCIJA PRIMJENOM KONTAKTNIH
ELEMENATA
Nikola Lustig (nikola.lustig@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

116 - STRATEŠKO ODLUČIVANJE - ODABIR INVESTICIJSKOG PROJEKTA IZ
PORTFELJA JAVNE UPRAVE
Ivan Marović (ivan.marovic@uniri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

117 - MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA TEHNOLOŠKOG POSTUPKA RECIKLIRANJA
FLUORESCENTNIH SVJETILJKI
Ivana Melnjak (ivana.melnjak@gfv.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin

118 - PARAMETARSKE OSCILACIJE KABELA
Marija Nikolić (mnikolic@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

119 - ODREĐIVANJE PODRUČJA I INTENZITETA PROCJEĐIVANJA U LIJEVOM
ZAOBALJU BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR
Mirna Raić (mirna.raic@tel.net.ba)
Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet

120 - IZRADA GIS BAZE PODATAKA ZA SLIV RIJEKE DUBRAČINE RADI
UTVRĐIVANJA STANJA SLIVA TE UMANJENJA I SPREČAVANJA POJAVE BUJICA,
POPLAVA, EROZIJE I LOKALNIH KLIZIŠTA
Ivana Sušanj (ivana.susanj@gradri.hr), Nevena Dragičević(nevena.dragicevic@gradri.hr), Barbara
Karleuša (barbara.karleusa@gradri.hr), Nevenka Ožanić (nevenka.ozanic@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

121- MODELIRANJE RASPUCAVANJA SLOJEVITIM GREDNIM KONAČNIM
ELEMENTIMA
Paulo Šćulac (paulo.sculac@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

122 - GEOMETRIJSKI NELINEARNI MODEL VIŠESLOJNE GREDE
Leo Škec (leo.skec@gradri.hr)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

123 - SLOŽENO IZBOČENJE REŠETKASTIH KUPOLA
Mario Uroš (uros@grad.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

124 - OPERATIVNE BRZINE U HORIZONTALNIM KRIVINAMA
Biljana Vukoje (Biljana.Vukoje@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

125 - FEM/DEM MODEL ZA NELINEARNU ANALIZU AB KONSTRUKCIJA
Nikolina Živaljić (nikolina.zivaljic@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

SEKCIJA 2 – ARHITEKTURA

201 - UMJETNIČKA INTERDISCIPLINARNOST U SUVREMENOJ HRVATSKOJ
ARHITEKTURI
Tihana Hrastar (thrastar@arhitekt.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

202 - GRADSKA ULICA – POUKE MEDITERANA U OBLIKOVANJU SUVREMENOG
JAVNOG PROSTORA
Tamara Marić (tamara.maric@arhitekt.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

203 - ARHITEKT FRANO GOTOVAC
Vesna Perković Jović (vesna.perkovic@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

SEKCIJA 3 – GEODEZIJA

301 - SEMANTIČKI WEB ZA GEOSTATIČKE PODATKE
Martina Baučić (martina.baucic@gradst.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

302 - KARTA STJEPANA GLAVAČA IZ 1673. GODINE
Marina Rajaković (mrajakovic@geof.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet

303 - KARTE CRKVENE DRŽAVE IZ 1755. I 1770. GODINE
Martina Triplat Horvat (mthorvat@geof.hr)
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet  

SEKCIJA 4 – ELEKTROTEHNIKA

401 - ROBUSNA ESTIMACIJA STANJA U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU
Jakov Krstulović Opara (jkrstulo@fesb.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

402 - ARHITEKTURE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ OPREME MAKRO BAZNIH
POSTAJA
Josip Lorincz (josip.lerinc@fesb.hr)
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB)

Cjeloviti tekst zbornika:

http://bib.irb.hr/datoteka/645093.ZAJEDNICKI_TEMELJI_Zbornik2013.pdf