Horizon projekti

 

Naziv projekta: Demonstracija i uključivanje rješenja utemeljenih na prirodi za transformaciju Mediterana u prostor otporan na klimatske promjene - DesirMED (No. 101112972)
Naziv na engleskom: Demonstration and mainstrEaming of nature-based Solutions for clImate Resilient transformation in the MEDiterranean (No. 101112972)
Poziv: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01
(Akcije istraživanja i inovacija u potpori provedbe misije prilagodbe klimatskim promjenama)
Tema:  HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06
Predviđeno trajanje projekta: 60 mjeseci, siječanj 2024. - prosinac 2028.
Mrežne stranice (Hr): U izradi
Mrežne stranice (Eng): U izradi
Koordionator projekta: Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Italija
Uloga FGAG-a: Partner na projektu
Sažetak projekta: Klimatske promjene sve su veća prijetnja na europskoj i globalnoj razini koja utječe na društvenu stabilnost, javno zdravlje i dobrobit. Mediteran je prepoznat kao žarište klimatskih promjena i jedna je od ekonomski najmanje razvijenih EEA biogeografskih regija. Prilagodba klimatskim promjenama zahtijeva radikalan pomak od postupnih do transformativnih strategija koje uključuju razvoj politika na svim razinama i unapređujući transverzalna i višerazinska rješenja upravljanja. Primjena rješenja utemeljenih na prirodi imaju za cilj očuvanje i obnovu ekosustava, povećanje otpornosti na klimu, održivo upravljanje okolišem, a u isto vrijeme osiguranje širih dugoročnih socioekonomskih koristi. To je u središtu europskog plana prilagodbe na klimatske promjene za 150 europskih regija i zajednica, a da postanu otporne na klimu do 2030. godine kao i glavni stup Zelenog plana EU-a. 

U projektu DesirMED-u rješenja utemeljena na prirodi imat će prioritet, zajedno s inovativnim tehnologijama i uključivim društvenim praksama. DesirMED će povećati ambicije i sposobnost regionalnih mediteranskih vođa i zajednica kroz dokazani transformativni proces prilagodbe na klimatske promjene. Prepoznajući da se uspješna prilagodba događa na lokalnim i regionalnim razinama, DesirMED uključuje višerazinski skup dionika u 5 demonstracijskih regija i 3 replicirajuće regije koji rade ruku pod ruku sa znanstvenim partnerima. Time će se potaknuti holistički pristup u provedbi transformativnih procesa i mjera prilagodbe. Projekt DesirMED će ojačati znanja i sposobnosti mediteranskih regija i zajednica da preuzmu vodstvo i da upravljaju transformativnim procesima prilagodbe na klimatske promjene.