Interreg projekti

AdSWiM - Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora

Sažetak i opći cilj:

Projekt „Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora“ skraćenog naziva AdSWiM počeo je u siječnju 2019. godine. Općeniti cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela te ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. 

Kvaliteta vode u Jadranskom moru je izrazito heterogena. Ekološke, zdravstvene i higijenske karakteristike vode razlikuju se od područja do područja u Jadranskom moru. Na nekim područjima mjerimo neravnotežu između hranjivih tvari (fosfor u usporedbi s dušikom) koja se uslijed postojanja može obnoviti remineralizacijom organske materije, a ona uvelike ovisi o sastavu i reproduktivnom kapacitetu mikrobne zajednice. 

Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se ponovno uspostavila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. AdSWiM projekt spaja istraživačke institucije, lokalne vlasti i komunalna poduzeća kako bi zajedno radili na unaprjeđivanju kvalitete morske vode. 

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Poboljšati okolišnu kvalitetu stanja Jadranskog mora kroz planirano korištenje pročišćenih otpadnih voda;
 2. Prikupiti biološke parametre, koristiti analitičke uređaje i inovativne tretmane kako bi se zaštitila vodna tijela;
 3. Postaviti i razmijeniti modele upravljanja te procijeniti efikasnosti regulativa.

Glavne aktivnosti:

 1. Zaštita i poboljšanje kakvoće vode za kupanje putem upravljanja urbanim pročišćivanjem otpadnih voda;
 2. Procjena značaja novih bioloških parametara u kontroli kakvoće vode za kupanje;
 3. Definiranje prekograničnih modela za upravljanje postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda;
 4. Predlaganje inovativnih provjera učinaka planova praćenja kako bi se bolje poštovale teritorijalne značajke;
 5. Optimizacija inovativnih analitičkih alata za određivanje E.coli i intestinalnih enterokoka;
 6. Inovativna obrada pročišćene otpadne vode za zaštitu morskih i priobalnih površinskih voda.

Planirani rezultati:

Svrha projekta i prekogranične suradnje predlaganje je novih alata za stjecanje boljeg znanja i kontrole nad ekološkim stanjem morskog ekosustava, inovativnu i ekološku prihvatljivu tehnologiju obrade otpadnih voda te promjenu u postojećoj regulativi. Planirani rezultati projekta su:

 1. Korištenje inovativnih tehnologija u monitoringu, tretmanu i upravljanju procesima pročišćivanja otpadnih voda;
 2. Istraživanje dostupnosti organskih i anorganskih hranjivih tvari te mikroelemenata u tragovima korištenjem novih analitičkih tehnika uz testiranje korelacija između njih i hidroloških varijabli s ciljem prikupljanja ključnih podataka o vitalnosti bakterija i njihove distribucije u područjima istraživanja;
 3. Razmjena znanja i prekograničnih akcija s ciljem efektivnijeg upravljanja pročišćivačima i bolje praćenih i stabilniji količina hranjivih tvari što će značiti u krajnjem smislu bolju kvalitetu vode.

Nositelj projekta je Sveučilište u Udinama. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije jedan je od 5 projektnih partnera iz Hrvatske (Zavod za javno zdravstvo Zadar, Izvor Ploče d.o.o., Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris) i ukupno 6 iz Italije (Sveučilište u Udinama, Grad Udine, CAFC d.o.o., Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Politehnički institut u Marche, Institut za kristalografiju – Nacionalno istraživačko vijeće, Grad Peschara). FGAG je zadužen za realizaciju Radnog paketa 5 – Tehnologije i strategije definiranja smjernica za upravljanje pročišćivačima i prekograničnim strategijama.

Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme. Ukupna vrijednost projekta je 2.035.703,13 eura od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je do početka 2021. godine.
 

Nove tehnologije za detekciju i analizu marko i mirkoplastike u Jadranskom bazenu – NET4mPLASTIC

Sažetak i opći cilj

Postoje vrlo ograničeni podaci o mikrootpadu i mikroplastici u Jadranskom moru, a nedostaju, kako standardni operativni protokoli za uzorkovanje, otkrivanje i kvantifikaciju mikroplastike, tako i pouzdani podaci o koncentracijama mikroplastike i sastavu polimera u morskom okolišu. Slijedom toga, postoji potreba za poboljšanjem i razvojem metoda za smanjenje vremena i napora u identifikaciji i otkrivanju mikro plastike. 

Projektni pristup NET4mPLASTIC temelji se na suradnji između talijanskih i hrvatskih istraživačkih organizacija, malih i srednjih poduzeća i lokalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj u rješavanju zajedničkog izazova plastike i mikroplastike (MP) u Jadranskom moru. Projekt ima za cilj razvoj zajedničkih rješenja za praćenje distribucije plastike, definiranje njihovih utjecaja na ljudsko zdravlje i provedbu integrirane platforme povezane sa sustavom ranog upozoravanja. Projekt će koristiti postojeće sustave (transportni model i EWS) i inovativne tehnologije (bespilotne letjelice, integriranu platformu) koje će se istraživati i dalje razvijati kako bi se postigli glavni ciljevi projekta.

New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin - NET4mPLASTIC počeo je 1. siječnja 2019., a osnovni cilj projekta je prikupiti podatke o rasprostranjenosti i sastavu mikroplastike uz hrvatsko i talijansko priobalno i morsko područje. Projekt je usmjeren ka poboljšanju kvalitete vode u moru primjenom zajedničkog integriranog pristupa kojim se identificiraju akumulacijske zone mikroplastike i kontrole za implementaciju bilo kojih mjera ublažavanja.

Specifični ciljevi projekta su:

 • poboljšati suradnju u razmjeni znanja o morskom otpadu i promjena tradicionalnih pristupa,
 • poboljšati svijest stanovništva kroz razvoj sustava ranog upozoravanja s GIS bazom podataka i
 • otkriti mikroplastiku u morskoj bioti i vezanih zagađivača kao potencijalnih rizika za ljudsko zdravlje.

Glavne projektne aktivnosti:

 1. Implementacija novih tehnoloških rješenja za praćenje mirkoplastike u morskom i priobalnom području;
 2. Razvoj zajedničke platforme otvorenog pristupa i Sustava ranog upozoravanja;
 3. Osmišljavanje brodske jedinice za terenske aktivnosti i instalacija jedinice na morske dronove za aktivnosti duž obale i na brodovima za pučinske aktivnosti;
 4. Standardizacija pristupa sažeta u smjernicama i preporukama za ribarstvo i plavo gospodarstvo u vezi s upravljanjem mikroplastikom i ograničenjima u poboljšanju kvalitete vode;
 5. Realizacija 8 terenskih istraživanja (voda, sediment i školjkaši) sa 160 uzoraka sedimenata, 32 uzorka iz rijeke i 64 uzorkovanja mikroplastike na morskoj površini (manta);
 6. Ispitivanje novih metodologija za recikliranje plastičnih predmeta, a posebno razvoj patenta.

Očekivani rezultati

Projektom će se unaprijediti znanje i razumijevanje utjecaja povezanih s makro i mikroplastičnim ostacima u obalnom i morskom okolišu okupljanjem različitih stručnjaka. Finalni će rezultat činiti procjena stanja znanosti, određivanje distribucije, obilja i utjecaja naslaga MP-a te podizanje javne svijesti putem online i offline diseminacije. Kao posljedica toga, očekivani rezultati su: 

 • analiza stanja tehnike: ekološko, klimatološko i geomorfološko stanje područja istraživanja;
 • karakterizacija pitanja vezanih uz upravljanje plažama i otpadom na istraživanim područjima;
 • karakterizacija izvora mikroplastike;
 • sakupljanje uzoraka mikroplastike na morskim i obalnim područjima i u školjkama; 
 • poboljšano stanje kvalitete mora i obalnih područja pomoću inovativnih tehnologija i pristupa; 
 • definiranje najboljih praksi za upravljanje, praćenje i procjenu mikroplastike; 
 • razvoj senzorske platforme koja se postavlja na brodove ili morske bespilotne letjelice; 
 • prognoziranje potencijalnih scenarija područja akumulacije mikroplastike (kreiranje mape); 
 • uspostava sustav ranog upozoravanja i zajedničke GIS baza podataka za područja akumulacije mikroplastike koja se prognoziraju nakon događaja poput oluja / prelijevanja rijeke i slično; 
 • premošćivanje jaza u nedostatka informacija u odnosu na mikroplastiku, morski ekosustav i ljudsko zdravlje: korelacija prijavljenih podataka, analitičkih ispitivanja morskih organizama i in vitro testova za procjenu rizika za zdravlje ljudi.

Na projektu surađuje pet partnera iz Italije: Odjel za fiziku i znanosti o Zemlji Sveučilišta u Ferrari (glavni partner), Fakultet građevinarstva i arhitekture Sveučilišta u Trstu, Regija Marche, Veterinarski zavod za javno zdravstvo Abruzzo i Molise Regije i Hydra Solutions SRL te četiri partnera iz Hrvatske: Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Prosoft d.o.o. iz Rijeke.
 
Projekt se financira u okviru 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programme. Vrijednost projekta je 2.478.640,00 EUR od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je do kraja lipnja 2021. godine.