Projekti Europskog socijalnog fonda (ESF)

 

Naziv projekta: Procjena rizika od zagađenja uzrokovanim rijekama i ispustima u priobalju (HR. 3.2.01-0262)
Naziv na engleskom: Risk assessment of the pollution caused by rivers and discharges in coastal areas
Glavni istraživač: Morena Galešić, mag.ing.aedif.
Početak projekta: 30. lipnja 2015.
Završetak projekta: 30. rujna 2016.
Mrežne stranice (Hr): -
Sažetak projekta:

Cilj projekta je ojačati istraživačke i komplementarne kompetencije ciljne skupine, mladih istraživača (doktoranda i postdoktoranda), kroz provedbu konkurentnog znanstvenog istraživanja procjene rizika od zagađenja uzrokovanog rijekama i ispustima u priobalju.

Rizik od zagađenja u priobalju ima važan učinak na kvalitetu vode i posrednu na ljudsko zdravlje. Ostvarivanjem ciljeva ovog projekta dobit će se nova saznanja o transportu zagađenja u priobalju te će se ista upotrijebiti unutar računalne aplikacije razvijene za vrijeme provedbe – CPoRT (Coastal Pollution Risk Tool).

Projekt je u potpunosti financiran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

 

Naziv projekta: Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje (HR.3.1.15-0034)
Naziv na engleskom: Strategic Development of Higher Education and Qualifications Standards in the field of sustainable and green building with innovative and interdisciplinary development of new Master's degree program in a sustainable and green building with a focus on the Mediterranean area
Nositelj projekta: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Početak projekta: 18. lipnja 2015.
Završetak projekta: 18. rujna 2016.
Mrežne stranice (Hr): http://www.odrziva-gradnja.eu
Sažetak projekta: Ovim projektom prijavitelj u suradnji s projektnim partnerima direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema, a to je slaba zapošljivost stručnjaka u području građevinarstva uslijed loše povezanosti ponude obrazovnih programa sa suvremenim zelenim tehnologijama, te znanja nastavnika o ključnim praktičnim vještinama u predmetnom području i primjeni koncepta HKO i ishoda učenja, a sve kroz razvoj standarda zanimanja, kvalifikacije i studijskog programa iz područja zelene i održive gradnje, edukaciju i usavršavanje nastavničkog kadra te razvoj ključnih triple-helix suradničkih mreža.

 

Naziv projekta: Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera (HR.3.1.15-0025)
Naziv na engleskom: Development and application of Croatian qualification framework in field of higher education of civil engineers
Nositelj projekta: Građevinski fakultet Osijek
Početak projekta: 18. lipnja 2015.
Završetak projekta: 18. lipnja 2016.
Mrežne stranice (Hr): http://www.okvir-hko.com/
Sažetak projekta:

Nositelj projekta je Građevinski fakultet Osijek koji projektne aktivnosti realizira sa svojim partnerima - Građevinski fakultet Zagreb, Građevinski fakultet Rijeka i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split. Snaga projekta je partnerstvo sva četiri građevinska fakulteta u Republici Hrvatskoj koje omogućuje sveobuhvatni pristup izradi standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija i diplomskog sveučilišnog studija na nacionalnoj razini.

Cilj projekta je uskladiti studije građevinarstva s novim potrebama i standardima kvalifikacija za postizanje društveno prihvatljive razine znanja – novima alatima, novim modelima obrazovanja usklađenih sa strateškim i razvojnim ciljevima te potrebama tržišta rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • razvoj standarda kvalifikacija na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva i diplomski sveučilišni studij građevinarstva
  • razvoj studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i usklađenih s odgovarajućim standardima kvalifikacija
  • unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u procesu prijenosa znanja kroz obrazovanje nastavnika za nove vidove učenja.

Projekt je sufinanciran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

 

Naziv projekta: LABIRINT Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici (UP.03.1.1.03.0012)
Naziv na engleskom: LABIRINT Development and elaboration of occupational standards, qualifications and study programs in the field of geodesy and geoinformatics
Nositelj projekta: Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Početak projekta: 22. ožujka 2019.
Završetak projekta: 22. ožujka 2022.
Mrežne stranice (Hr): https://labirint.geof.hr/
Sažetak projekta:

Nositelj projekta je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji projektne aktivnosti realizira sa svojim partnerima - Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Institutom za razvoj obrazovanja. Snaga projekta je partnerstvo oba fakulteta koje omogućuje sveobuhvatni pristup izradi standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija i diplomskog sveučilišnog studija na nacionalnoj razini.

Cilj projekta je unaprijediti postojojeće studijske programe u području geodezije i geoinformatike u skladu s HKO metodologijom.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izraditi 10 standarda zanimanja;
  • izraditi 3 standarda kvalifikacija;
  • izraditi 3 studijska programa.

Projekt je sufinanciran iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv projekta: PRAG - PRvi korAk u karijeri - poslovi budućnosti u Graditeljstvu 
(UP.03.1.1.04)
Naziv na engleskom: PRAG – The first step in your career - jobs of the future in Architecture and Civil engeneering
Glavni istraživač: izv.prof.dr.sc. Ivo Andrić
Početak projekta: 01. ožujka 2020.
Završetak projekta: 01. ožujka 2023.
Mrežne stranice (Hr): PRAG
Sažetak projekta: Ovaj projekt za cilj ima unapređenje postojećih, razvoj novih te provedbu stručnih praksi na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu kroz izradu ishoda učenja postojećih i novih modela stručne prakse na postojećim studijskim programima. 
Nadalje, kroz projekt se unaprjeđuje kvaliteta mentorstva (unutar sustava visokog obrazovanja i tvrtki koje sudjeluju u provedbi stručne prakse) te izgradnja novih kapaciteta studentskih službi. Najvažnije, kroz aktivnosti projekta se provodi prilagodbu stručne prakse i njenih ishoda učenja zahtjevima tržišta rada što posljedično vodi k većem stupnju zapošljivosti studenata FGAGa.