Projekti FP7


FGAG je sudjelovao u FP7 projektima na temelju konzorcijskih ugovora Sveučilišta kao partner odgovoran za izvršenje projekta.


Sudjelovanje kao član konzorcija


Sudjelovanje kao treća strana


Sudjelovanje FGAG-ovih istraživača kao "in-house" konzultanata