Projekti OPKK

 

Naziv projekta: „CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ (KK.01.1.1.04.0064)
Naziv na engleskom: Development of technology for assessment of autopurification capabilities of coastal waters
Glavni istraživač: prof. dr. sc. Roko Andričević
Početak projekta: 20. prosinca 2019.
Završetak projekta: 20. prosinca 2022.
Mrežne stranice (Hr): http://caat-project.com/
Sažetak projekta:

Osnovni cilj projekta CAAT je primjena fundamentalnih istraživanja iz područja oceanografskog i atmosferskog modeliranja koja će se povezati s fizikalnim procesima toka i transporta zagađenja površinskim i podzemnim otjecanjem prema priobalnim vodama Jadranskog mora u svrhu kvantificiranja stvarnog opterećenja na spomenuta vodna tijela te potencijalnih autopurifikacijskih sposobnosti istih. Objedinjavanje navedenih modela/metodologija temelji se na dosadašnjim istraživačkim aktivnostima svih partnera u projektu. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG) je voditelj projekta, a partneri su Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) i Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR).
CAAT projekt direktno doprinosi ostvarenju općeg cilja programa ulaganja u znanost i inovacije, a to je Povećanje tržišno orijentiranih IRI (istraživanje, razvoj i inovacije) aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u RH.
Ukupna vrijednost projekta je 7.156.744,99 kn. Iznos koji je sufinancirala Europska unija bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. iznosi 6.034.318,11 kn.