Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj Nives Ostojić-Škomrlj, Ph.D.

Redovita profesorica

Full Professor

Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja


Construction Management and Economics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 401 Building-floor, office: B-4, B 401

Telefon: 021/303-326

Phone: +385 21 303 326

Lokalni broj: 326

Local: 326

E-mail: nives.ostojic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=163725 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=163725 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Organizacija građenja (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Organizacija građenja I (pr)
  • Organizacija građenja II (pr)
Diplomski sveučilišni studij arhitektura:
  • Planiranje i organizacija građenja I (pr)
  • Planiranje i organizacija građenja II (pr)

Ostalo