Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Suzana Antunović Suzana Antunović

Viši predavač

Senior Lecturer

Katedra za matematiku i fiziku


Department of Mathematics and Physics


Zgrada-kat, ured: C-2, C 203 Building-floor, office: C-2, C 203

Telefon: 021/303-393

Phone: +385 21 303 393

Lokalni broj: 393

Local: 393

E-mail: suzana.antunovic@gradst.hr