Novosti

Unosi za prosinac 2021

Natječaj 29. 12. 2021.

29.12.2021 Sveučilište u Splitu  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije poništava dio javnog natječaja 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za zna... Više...

Obavijest o provedenom natječaju od 1. 10. 2021.

07.12.2021 Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 27. rujna 2021. godine u listu ''Universitas'', 1. listopada 2021. godine u «Narodnim novinama» br. 107/2021, na web st... Više...

Natječaj 3. 12. 2021. godine

03.12.2021 Sveučilište u Splitu  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije raspisuje  JAVNI NATJEČAJ 1. za izbor jednog asistenta za rad na projektu Operativnog programa &b... Više...