Financiranje projekta

Znanstveno-istraživački projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj oznake: KK.01.2.1.02.0330 pod naslovom „Povećanje razvoja novih proizvoda drvne industrije koji se koriste u građevini“, u ukupnoj vrijednosti od 1.816.636,45 eura.

 

Sažetak projekta

Primjenom visokih tehnologija uz stručnu pomoć znanstveno-istraživačke organizacije istražiti će se svojstva tvrdog drveta kako bi se razvili novi proizvodi lijepljenih lameliranih nosača koji su otporniji na djelovanje opterećenja u odnosu na postojeće LLN-e. Radi svojih svojstava kupcima su daleko privlačniji, a sirovina za njihovu proizvodnju daleko je dostupnija od postojeće sirovine.

Cilj projekta je razvoj novih proizvoda odnosno lijepljenih lameliranih nosača od tvrdog drveta kako bi se tvrtka korištenjem znanja Organizacija za istraživanje i širenje znanja uz primjenu visokih KET tehnologija pripremila za tržište koje će u budućnosti zbog pritiska javnosti sve više tražiti LLN koji su proizvedeni od tvrdog drva. Danas postoje norme za proizvodnju LLN iz mekog drva – četinjača kojih u okruženju odnosno u šumama ima. Projekt se nastavlja na stručne studije i članke u stručnim časopisima koji već neko vrijeme govore kako radi bioraznolikosti i bolje dostupnosti sirovina treba razviti tehnologiju proizvodnje LLN iz tvrdog drva. Mada se sigurno danas mogu naći već gotovi proizvodi od tvrdog drva, oni su izrađeni bez tehničkih dopuštenja što znači da nisu ispitani na sve utjecaje koji se na njih mogu pojaviti. Osim toga nije u pravoj mjeri razvijena tehnologija nanosa ljepila kao ni struktura samog ljepila što znači da su takvi proizvodi nesigurni za življenje.

 

Partneri na projektu

Partneri na projektu su tvrtka Drvene konstrukcije d.o.o. iz Voćina koji je gotovo jedini proizvođač drvenih konstrukcija u Republici Hrvatskoj, te Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Tvrtka iza sebe ima nebrojene projekte od kojih zastaje dah kada su u pitanju drvene konstrukcije (npr. Dvorac u Virovitici, mostovi u Virovitici koji predstavljaju pravu umjetnost). FGAG upravo ima katedru za razvoj drvenih konstrukcija koje se koriste u građevinarstvu. Najpoznatija suradnja FGAG-a iz Splita i Drvenih konstrukcija d.o.o. ogleda se kroz suradnju na izgradnji Panonskog drvnog centra kompetencija koji je izrađen sav u drvu i za kojeg su sugestije i prijedloge kao i stručne savjete davali stručne osobe s Fakulteta.

Projektni tim tvrtke Drvene konstrukcije d.o.o. sačinjavaju:

 • Mario Abramović, mag. ing. aedif.,
 • Valentina Hamaček, mag. ing. aedif.,
 • Ines Španiček Bićanić, mag. ing. aedif.,
 • Petar Jeger, mag. ing. aedif.,

dok projektni tim Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu sačinjavaju:

 • prof. dr. sc. Ivica Boko, mag. ing. aedif.,
 • prof. dr. sc. Nikša Jajac, mag. ing. aedif. / prof. dr. sc. Alen Harapin, mag. ing. aedif.,
 • izv. prof. dr. sc. Neno Torić, mag. ing. aedif.,
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić, mag. ing. aedif.,
 • doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić, mag. ing. aedif.,
 • dr. sc. Marko Goreta, mag. ing. aedif.,
 • Jelena Lovrić Vranković, mag. ing. aedif.,
 • Tin Hržić, mag. ing. aedif. / Duje Milan, mag. ing. aedif.

 Aktivnosti na projektu

      1. Razvijanje metodologije proizvodnje lameliranih greda od 3 vrste drva

1.1. Razvijanje metodologije proizvodnje lameliranih greda od 3 vrste drva

1.2. Razvoj teorijskog modela ponašanja LLN od tvrdog drva (tvrdih listača)

1.3. Integralni model izbora tehnologije obrade materijala, vrste ljepila za ljepljenje lamela i tehnologije lijepljenja temeljen na    višekriterijalnoj analizi i višekriterijalnoj metodi

1.4. Objavljivanje dobivenih rezultata objavljivanjem jednog rada na domaćoj ili međunarodnoj konferenciji

       2. Određivanje materijalnih karakteristika tvrdog drveta i materijalnih karakteristika lameliranih uzoraka

2.1. Određivanje mehaničkih karakteristika ponašanja tvrdog drveta (tvrdih listača) i lameliranih uzoraka od tvdrog drveta i izrada elemenata LLN od tvrdog drveta

2.2. Statistička obrada rezultata ispitivanja mehaničkih karakteristika ponašanja tvrdog drva i lameliranih uzoraka i određivanje mehaničkih karakteristika istih

2.3. Integralni model izbora lameliranog nosača temeljen na višekriterijalnoj analizi i višekriterijalnoj metodi

2.4. Objavljivanje dobivenih rezultata objavljivanjem jednog rada na međunarodnoj konferenciji i jednog rada u međunarodnom časopisu

      3. Istraživanje ponašanja lameliranih greda u relevantnom okruženju

3.1. Istraživanje ponašanja lameliranih nosača od tvrdog drva (tvrdih listača) izloženih kratkotrajnom i dugotrajnom opterećenju

3.2. Objavljivanje dobivenih rezultata objavljivanjem jednog rada  u međunarodnom časopisu

 

Radionica: Održivi razvoj i utjecaj bioraznolikosti na razvoj drvne industrije i građevinskog sektora

U okviru projektne aktivnosti: 1.2. Razvoj teorijskog modela ponašanja LLN od tvrdog drva (tvrdih listača) održana je radionica pod nazivom:Održivi razvoj i utjecaj bioraznolikosti na razvoj drvne industrije i građevinskog sektora. Radionica je održana u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici dana 09. prosinca 2023. godine. U okviru radionice održana su dva predavanja: Bioraznolikost (link) i Održivi razvoj (link).

 

Intervju s Dekanom u nacionalnim novinama

Intervju s Dekanom izv.prof.dr.sc. Nenom Torićem, mag.ing.aedif. o odrađenim fazama projekta, kao i o očekivanjima od projekta u novinama Dalmacijanews nalazi se na linku.

 

Međunarodna konferenija “2023 8th International Conference on Building  Materials and Construction - 8th ICBMC 2023”

Međunarodna konferencija o građevinskim materijalima i konstrukcijama pod nazivom “2023 8th International Conference on Building Materials and Construction - 8th ICBMC 2023” održana je od 17. do 20. ožujka 2023. godine u Kyoto-u, Japan.

Građevinski materijal je svaki materijal koji se koristi u građevinske svrhe. Mnoge prirodne tvari, poput gline, kamenja, pijeska i drva, čak i granja i lišća, koriste se izgradnju zgrada bilo primjenom u konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim elementima. Osim prirodnih materijala u upotrebi su i mnogi umjetni proizvodi, neki više a neki manje sintetski. Proizvodnja građevinskog materijala etablirana je industrija u mnogim zemljama, a upotreba ovih materijala obično je segmentirana u posebne specijalizirane djelatnosti, kao što su nosive konstrukcije, stolarija, izolacija, vodoinstalaterski i krovopokrivački radovi.

Primarni cilj ICBMC 2023 je promicanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u građevinskim materijalima i konstrukcijama. Drugi cilj je promicanje razmjene znanstvenih informacija između istraživača, programera, inženjera, studenata i praktičara koji rade u struci. Konferencija se održava svake godine kako bi bila idealna platforma za razmjenu mišljenja i iskustava o građevinskim materijalima i konstrukcijama te srodnim područjima.

 

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Ivica Boko, mag. ing. aedif., izv. prof. dr. sc. Neno Torić, mag. ing. aedif. i doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić, mag. ing. aedif. sudjelovali su na konferenciji s radom „Potential of hardwoods harvested in Croatian forests for the production of glued laminated timber“ (link). Rad je na konferenciji prezentirala doc. dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić, mag. ing. aedif.

 

 

Radionica: “Visoke KET kao uvjet za razvoj LLN iz tvrdog drveta”

U okviru projektne aktivnosti 2.2. Statistička obrada rezultata ispitivanja mehaničkih karakteristika ponašanja tvrdog drva i lameliranih uzoraka i određivanje mehaničkih karakteristika istih, projekta POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA DRVNE INDUSTRIJE KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINI, sufinanciranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, održana je radionica pod nazivom: “Visoke KET kao uvjet za razvoj LLN iz tvrdog drveta”. Radionica je održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu dana 01. lipnja 2023. godine. U okviru radionice održana su 2 predavanja. Prvo predavanje na temu Drvo - konstrukcijski materijal održala je Anđela Čović, mag. ing. chem. ing., a drugo predavanje na temu Razvoj nano premaza za drvenu građu održao je Prof. dr. sc. Dražan Jozić.

 

Međunarodna konferenija “16th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting”

Međunarodna konferencija o naprednom računalnom inženjerstvu i eksperimentalnom ponašanju konstrukcija pod nazivom “16th International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting” održana je od 03. do 07. srpnja 2023. godine u Haraklionu, Kreta (Grčka).

Samom konferencijom obuhvaćena su različita područja odnosno teme: Materijalno modeliranje i konstitutivni odnosi, Homogenizacija i lokalizacija, Plastičnost, Udar i sudar, Oštećenje i prijelom, Transportni fenomeni, Interakcija fluid-konstukcija, Nanomehanika, Dinamika, Biomehanika, Alternativna energija (vjetar, hidro, solarna itd.), Aditivna proizvodnja, 3D ispis, Kompoziti i višefazni materijali, Porozni i celularni materijali, Znanost i tehnologija ljepila, Napredni materijali, Nanomaterijali, Biomaterijali, Numeričke metode, Eksperimentalne metode.

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Ivica Boko, mag. ing. aedif. i Jelena Lovrić Vranković, mag. ing. aedif. sudjelovali su na konferenciji s radom „Suitability of Selected Hardwood Species for the Production of Glued Laminated Timber“. Rad je na konferenciji prezentirala Jelena Lovrić Vranković, mag. ing. aedif.

 

Završna konferencija

U okviru projekta POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA DRVNE INDUSTRIJE KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINI, sufinanciranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, održana je Završna konferecija. Konferencija je održana na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu dana 28. rujna 2023. godine. U okviru konferencije održano je 1 predavanje – prezentacija odrađenih aktivnosti na projektu.

Na radionici su sudjelovali članovi projektnog tima FGAG-a: Ivica Boko, Alen Harapin, Neno Torić, Marko Goreta, Jelena Lovrić Vranković, Duje Milan. Osim članova projktnih timova sudjelovali su i drugi zainteresirani za ovo područje, ukupno 49 osoba.

Prezentaciju je održala Jelena Lovrić Vranković.