Pristupačna energija iz čistih izvora

Terenska nastava - HE na rijeci Cetini by mgalesic

Dana 15. prosinca 2023. godine, održana je terenska nastava za studente 1. i 2. godine SDS Građevinarstvo, sa smjera Hidrotehnika i Opći. Studentice i studenti koji slušaju kolegije Hidraulika i Iskorištenje vodnih snaga posjetili su hidroelektrane Peruća, Kraljevac i Zakučac.

Završna radionica projekta COMON by strogrlic

Završna radionica projekta COMON biti će održana 13. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u A2 amfiteatru Fakulteta (prvi kat). Pozivnica se nalazi ovdje.

Posjet znanstveno-istraživačke mreže NexusNet by strogrlic

U sklopu radnog posjeta europske znanstveno istraživačke mreže NexusNet (https://nexusnet-cost.com), znanstvenici iz 17 europskih zemalja su 30.9.2023. posjetili Hidrotehnički laboratorij našeg fakulteta.

Let´s fall walls (with science)! by adomazet

Sveučilište u Splitu će ove godine sudjelovati u međunarodnoj znanstvenoj platformi pod nazivom Falling Walls. 

Nastupno predavanje - Morena Galešić Divić by adomazet

Nastupno predavanje dr. sc. Morene Galešić Divić, mag. ing. aedif., za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent održati će se u ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine u 8:15 sati, u dvorani A2 na FGAG-u u Splitu.