Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Bernardin Peroš Bernardin Peroš, Ph.D.

Professor Emeritus

Professor Emeritus

Katedra za metalne i drvene konstrukcije


Department of Metal and Timber Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 103 Building-floor, office: B-1, B 103

Telefon: 021/303-331

Phone: +385 21 303 331

Lokalni broj: 331

Local: 331

E-mail: bernardin.peros@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

 

Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/22652

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/22652

Nastavna djelatnost

Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Građevinarstvo:
  • Ekstremna djelovanja i sigurnost konstrukcija
  • Čelične i spregnute konstrukcije

Ostalo