Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Mirela Galić Mirela Galić, Ph.D.

Redovita profesorica

Full Professor

Katedra za otpornost materijala i ispitivanje konstrukcija


Department of Strength of Materials and Structural Testings


Zgrada-kat, ured: B-1, B 105 Building-floor, office: B-1, B 105

Telefon: 021/303-334

Phone: +385 21 303 334

Lokalni broj: 334

Local: 334

E-mail: mirela.galic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220774 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220774 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Otpornost materijala I (vj)
  • Otpornost materijala II (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika materijala (vj)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Numeričke metode mehanike materijala (pr)
  • Metodologija i tehnika znanstvenoistraživačkog rada (pr)

Ostalo