Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Ivan Balić Ivan Balić, Ph.D.

Docent

Assistant professor

Katedra za teoriju konstrukcija


Department of Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: B-podrum, B PO 06 Building-floor, office: B-podrum, B PO 06

Telefon: 021/303-378

Phone: +385 21 303 378

Lokalni broj: 378

Local: 378

E-mail: ivan.balic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301572 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301572 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Građevna statika I (vj)
  • Građevna statika II (vj)
  • Mehanika I (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo (vj)
  • Dinamički modeli potresnog inženjerstva (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Projektiranje i proračun građevina pomoću računala (pr/vj)
  • Građevinska regulativa (pr)
  • Zidane konstrukcije (pr/vj)
  • Izvođenje građevinskih radova (pr/vj)

Ostalo