Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Nikša Jajac Nikša Jajac, Ph.D.

Redoviti profesor

Full Professor

Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja


Construction Management and Economics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 407 Building-floor, office: B-4, B 407

Telefon: 021/303-409

Phone: +385 21 303 409

Lokalni broj: 409

Local: 409

E-mail: niksa.jajac@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265473 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265473 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Organizacija građenja (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Upravljanje projektima (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Tehnologija građenja (vj)
  • Organizacija građenja I (vj)
  • Osnove poduzetništva (vj)
  • Organizacija građenja II (vj)
  • Stručna praksa
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura:
  • Planiranje i organizacija građenja II (vj)
  • Planiranje graditeljskih investicija (vj)