Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić Ivana Uzelac Glavinić, Ph.D.

Docentica

Assistant Professor

Katedra za metalne i drvene konstrukcije


Department of Metal and Timber Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 109 Building-floor, office: B-1, B 109

Telefon: 021/303-366

Phone: +385 21 303 366

Lokalni broj: 366

Local: 366

E-mail: ivana.uzelac@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

CV_Ivana_Uzelac_Glavinic_EN


Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/29601

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/29601

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo:
 • Osnove drvenih konstrukcija (vj)
 • Osnove metalnih konstrukcija (vj)
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo:
 • Metalne konstrukcije I (vj)
 • Metalne konstrukcije II (vj)
 • Pouzdanost konstrukcije (vj)
 • Spregnute konstrukcije (pr/vj)
 • Metalni mostovi (pr/vj)
 • Posebne drvene konstrukcije (vj)
 • Staklene konstrukcije (vj)
 • Požarno inženjerstvo (vj)
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo:
 • Metalne konstrukcije (vj)
 • Drvene konstrukcije (vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam:
 • Nosive konstrukcije II (vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

CV_Ivana_Uzelac_Glavinic_HR