Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Martina Baučić Martina Baučić, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Department of Geodesy and Geoinformatics


Zgrada-kat, ured: A-2, A 202 Building-floor, office: A-2, A 202

Telefon: 021/303-411

Phone: +385 21 303 411

Lokalni broj: 411

Local: 411

E-mail: martina.baucic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinfomatika:
  • Osnove geoinformatike (vj)
    Baze podataka (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Primijena GIS-a u upravljanju vodnim resursima (vj)

Ostalo

  • Hrvatsko geodetsko društvo
  • Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije