Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Marina Sunara Kusić Marina Sunara Kusić

Poslijedoktorandica

Senior Assistant

Katedra za betonske konstrukcije i mostove


Department of Concrete Structures and Bridges


Zgrada-kat, ured: B-3, B 310 Building-floor, office: B-3, B 310

Telefon: 021/303-374

Phone: +385 21 303 374

Lokalni broj: 374

Local: 374

E-mail: marina.sunara@gradst.hr