Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Jelena Kilić Pamuković Jelena Kilić Pamuković, Ph.D.

Docentica

Assistant Professor

Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Department of Geodesy and Geoinformatics


Zgrada-kat, ured: C-2, C 202 Building-floor, office: C-2, C 202

Telefon: 021/303-392

Phone: +385 21 303 392

Lokalni broj: 392

Local: 392

E-mail: jelena.kilic@gradst.hr