Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Gabrijela Grozdanić Gabrijela Grozdanić

Asistentica

Katedra za otpornost materijala i ispitivanje konstrukcija


Department of Strength of materials and structural testings


Zgrada-kat, ured: , Building-floor, office: ,

Telefon: 021/303-364, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.