Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Katarina Rogulj Katarina Rogulj, Ph.D.

Stručna savjetnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Professional advisor in the system of science and higher education

Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja


Department of Construction Management and Economics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 403 Building-floor, office: B-4, B 403

Telefon: 021/303-318, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 318, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 318

Local: 318

E-mail: katarina.rogulj@gradst.hr