Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Marin Spetič Marin Spetič

Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Zgrada-kat, ured: B PR, B PR 023 Building-floor, office: B PR, B PR 023

Telefon: 021/303-384, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 384, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 384

Local: 384

E-mail: marin.spetic@gradst.hr