Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za potresna ispitivanja


OPIS

Laboratorij za potresna ispitivanja provodi eksperimentalna istraživanja potresne otpornosti različitih vrsta građevina. Eksperimentalna istraživanja utjecaja potresa na građevine su od velike važnosti i imaju za cilj smanjiti ili potpuno eliminirati posljedice potresa na građevine, minimizirati gubitke u proizvodnji i tržištu te smanjiti broj ljudskih žrtava, putem projektiranja i izgradnje potresno otpornih građevina. S opremom kojom Laboratorij za potresna ispitivanja raspolaže je jedinstven u Hrvatskoj, ali i širem regionalnom području.

Također, unutar Laboratorija provode se istraživanja otpornosti konstrukcija i različitih materijala pod udarnim opterećenjem. Osim ispitivanja materijala i konstrukcija koji se koriste u građevinarstvu pomoću udarnog tornja moguće je ispitivati i različite tipove konstrukcija i materijala koje se koriste pri transportu pojedinih dobara (ambalaža pojedinih proizvoda i sl.).
 

POPIS NAJZNAČAJNIJE OPREME

 • Sustav za ispitivanje modalnih parametara građevinskih konstrukcija (vibrodijagnostika)
 • Optički mjerni sustav za 3D mjerenje pomaka i deformacija
 • Univerzalni hidraulički sustav za precizno nanošenje opterećenja
 • Sustav za akviziciju podataka (> 100 kanala)

Potresna platforma

Optički mjerni sustav


USLUGE KOJE NUDIMO

 • Ispitivanje potresne otpornosti modela građevina na potresnoj platformi
 • Statička i dinamička ispitivanja različitih konstrukcija
 • Eksperimentalno ispitivanje modalnih parametara konstrukcija
 • Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije
 • Ispitivanje mostova probnim opterećenjem
 • Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem i ispitivanje do loma
 • Ispitivanje, tlačne, savojne i posmične čvrstoće ziđa
 • I druga ispitivanja prema standardnim procedurama


STRUČNE REFERENCE

 • Eksperimentalno ispitivanje modalnih parametara prije i nakon rekonstrukcije za nadogradnju zgrade A Medicinskog fakulteta, Split, 2023.
 • Eksperimentalno ispitivanje modalnih parametara zvonika crkve sv. Antuna Padovanskog, Hrvatski Čuntić, 2022.
 • Istražni radovi kolničke konstrukcije na mostu Ombla, Dubrovnik, 2023.
 • Istražni radovi na konstrukciji Klinike za traumatologiju KBC-a "Sestre milosrdnice", 2023.
 • Probno ispitivanje vijadukta Dolenja Vas na Istarskom ipsilonu, 2021.
 • Probno ispitivanje vijadukta Gorenja Vas na Istarskom ipsilonu, 2021.
 • Istražni radovi na žitnom terminalu, Vranjic, Split, 2017.
 • istražni radovi na međudržavnom odvodnom sustavu Komarna-Neum-Mljetski kanal Dionica "Kontrafori", 2017.
 • Istražni radovi – Studentski dom Bruno Bušić u Splitu, 2015.

Probno ispitivanje vijadukta Dolenja Vas, Istarski ispilon

 

Eksperimentalno ispitivanje modalnih parametara zvonika crkve u Hrvatskom Čuntiću

 

Ispitivanje posmične čvrstoće ziđa, zgrada Klinike za traumatologiju Zagreb


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Geotechnical seismic isolation using stone pebbles
Investigation of the influence of the excitation period in the reservoir-water system
 

Statičko ispitivanje zidanih zidova


NASTAVNA DJELATNOST

 • Seminari na kolegijima diplomskog i doktorskog studija građevinarstva (Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija; Kreiranje nosivih sklopova mostova i konstrukcija; Numeričko modeliranje dinamičkog međudjelovanja voda-tlo-konstrukcija; Odabrana poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija)
 • Izrada diplomskih radova

1. Građevinski projekt armiranobetonske montažne konstrukcije,
kandidat: Marko Galić, mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić, komentor: doc.dr.sc. Ivan Banović
Banović I, Radnić J, Grgić N, Galić M. Application of Pebbles for Geotechnical Seismic Isolation (GSI): Experimental Parametric Study. Vibration. 2024; 7(1):64-82. https://doi.org/10.3390/vibration7010004
2. Proračun armiranobetonske stambene zgrade i provjera mogućnosti primjene seizmičke izolacije slojem kamenih oblutaka ispod temelja
kandidat: Krešimir Semren, mentor: izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić, komentor: doc.dr.sc. Ivan Banović
Banović I, Radnić J, Grgić N, Semren K. Effectiveness of several low-cost geotechnical seismic isolation methods: a shake-table study. Bull Earthquake Eng. 2023; 21: 3923–3947.https://doi.org/10.1007/s10518-022-01481-1

 • Istraživački radovi na doktorskom studiju građevinarstva


KONTAKT

Istraživači:
Doc.dr.sc. Marina Nikolić, (voditeljica laboratorija)
Prof.emer.dr.sc. Jure Radnić
Prof.dr.sc. Alen Harapin
Prof.dr.sc. Boris Trogrlić
Prof.dr.sc. Domagoj Matešan
Izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić
Izv.prof.dr.sc. Marija Smilović Zulim
Izv.prof.dr.sc. Goran Baloević
Doc.dr.sc. Ivan Banović
Anđela Čavčić

Zaposlenici laboratorija:
Krešimir Vranješ, laborant


IZ MEDIJA