Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Jure Margeta Jure Margeta, Ph.D.

Redoviti profesor, trajno zvanje

Full Professor, Tenure

Katedra za gospodarenje vodama i zaštitu voda


Department of Water Management and Protection


Zgrada-kat, ured: B-2, B 203 Building-floor, office: B-2, B 203

Telefon: 021/303-356

Phone: +385 21 303 356

Lokalni broj: 356

Local: 356

E-mail: jure.margeta@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70755 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=70755 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

  • Vodoopskrba i kanalizacija (pr)
  • Hidrotehnički sustavi (pr/vj)
  • Vodoopskrba i kanalizacija (pr)
  • Instalacije (pr/vj)
  • Sustavno inženjerstvo u gospodarenju vodama (pr)

Ostalo