Međunarodna suradnja


Aktivnosti međunarodne suradnje Fakulteta odnose se na:

 • razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i diljem svijeta,
 • poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnoga osoblja,
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima u području istraživanja i visokog obrazovanja.

Sveučilište u Splitu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu potpisali su niz bilateralnih sporazuma s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i u svijetu.

Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja odvija se putem bilateralnih sporazuma i programa mobilnosti ERASMUS i ERASMUS MUNDUS. 

 

ERASMUS+

ERASMUS+ je novi program Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sve informacije o programu dostupne su na: www.mobilnost.hr.

Mladi koji studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu, ne samo da stječu znanja u određenim disciplinama, već i jačaju ključne transverzalne vještine koje poslodavci izuzetno cijene. Studija Europske komisije o utjecaju EU programa razmjene studenata Erasmus pokazuje da diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom puno bolje prolaze na tržištu rada. 

Natječaj za dodjelu ERASMUS+ financijske potpore raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu i to za:

 • studijski boravak: u veljači/ožujku za mobilnost u oba semestra ili zimski/ljetni semestar nastupajuće akademske godine, a u rujnu za mobilnost u ljetnom semestru nastupajuće akademske godine;
 • stručnu praksu: više puta tijekom akademske godine za mobilnost u tekućoj akademskoj godini, a počevši od svibnja i za mobilnosti u nastupajućoj akademskoj godini;
 • održavanje nastave i stručno usavršavanje djelatnika: u travnju/svibnju za mobilnost u nastupajućoj akademskoj godini te u prosincu/siječnju za ljetni semestar tekuće akademske godine.

Dodatne kriterije FGAG-a važeće za natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus studijskog boravka, Erasmus studentske prakse kao i za natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu Ersamus održavanja nastave te Erasmus stručnog usavršavanja možete preuzeti ovdje.

Kriteriji za odabir nastavnog/nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa :

 • Odluku o bodovanju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru  programa Erasmus+ s programskim zemljama (KA103) možete preuzeti ovdje
 • Odluku o bodovanju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ s programskim zemljama (KA107) možete preuzeti ovdje
 • Odluku o bodovanju za mobilnost nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ možete preuzeti ovdje

 

Erasmus MUNDUS

Erasmus MUNDUS je program Europske unije kojem je osnovni cilj podizanje kvalitete visokog obrazovanja i promocija međunarodnog dijaloga kroz mobilnost i akademsku suradnju.

Provodi se kroz 3 aktivnosti:

 • Aktivnost 1 - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.
 • Aktivnost 2 - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).
 • Aktivnost 3 - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.

 

Međunarodni sporazumi

Radi provedbe međunarodnih aktivnosti (suradnja na projektima, izvođenje zajedničkih istraživanja i obrazovnih programa, razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, seminara, studijskih putovanja i sl.), Sveučilište u Splitu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu  sklopili su institucionalne sporazume sa visokoškolskim institucijama u inozemstvu na sljedećim linkovima: 


Programi mobilnosti

Mobilnost studenata i nastavnika je jedan od ciljeva organiziranja visokoškolskog obrazovanja prema načelima bolonjskog procesa. 

Mobilnost pojedincu pruža iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Studije provedene na europskoj razini potvrđuju da pojedince s inozemnim iskustvom poslodavci smatraju donositeljima kvalifikacija i znanja koja pridonose konkurentnosti. 

Vrste mobilnosti: 

1.   Za studente:

 • studijski boravak 
 • stručna praksa

2.   Za nastavno osoblje:

 • održavanje nastave
 • stručno usavršavanje

3.   Za nenastavno osoblje:

 • stručno usavršavanje


Stručno usavršavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

 • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u cilju poboljšanja vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta
 • rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti
 • pohađanje konferencija, seminara i tečajeva jezika.

Informacije o pripremnim radnjama, prijavi i odlasku na mobilnost studenata