Međunarodna suradnja

Aktivnosti međunarodne suradnje Fakulteta odnose se na:

 • razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i diljem svijeta,
 • poticanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnoga osoblja,
 • sudjelovanje u međunarodnim projektima u području istraživanja i visokog obrazovanja.

Sveučilište u Splitu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu potpisali su niz bilateralnih sporazuma s partnerskim visokoobrazovnim institucijama u Europi i u svijetu.

Sveučilište u Splitu u suradnji sa sastavnicama organizira programe Međunarodne ljetne škole – Split Summer School koja je osmišljena kao skup zasebnih, zanimljivih i atraktivnih predmeta. Predmeti obrađuju suvremene teme iz različitih područja znanosti i umjetnosti, a detaljne podatke o organizaciji i prijavi na programe Međunarodne ljetne škole te popis svih ponuđenih programa možete vidjeti OVDJE.


ERASMUS+

Nizom projektnih aktivnosti program Erasmus+ financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal u sustavu obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  S ukupnim proračunom od 28,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju jednakih mogućnosti za sve te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama.

Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti. 

Više o programu možete vidjeti OVDJE.

Mobilnost studenata

Mobilnost osoblja

Sporazumi o suradnji

ERASMUS koordinator: Doc. dr. sc. Ivan Banović

E - mail: ivan.banovic@gradst.hr

ERASMUS koordinator pri Sveučilištu u Splitu: Ana Ćosić

E - mail: ana.cosic@unist.hr

Erasmus kôd: HR SPLIT01      

PIC: 999818189      

OID: E10208520

 

Mladi koji studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu, ne samo da stječu znanja u određenim disciplinama, već i jačaju ključne transverzalne vještine koje poslodavci izuzetno cijene. Studija Europske komisije o utjecaju EU programa razmjene studenata Erasmus pokazuje da diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom puno bolje prolaze na tržištu rada. 

Natječaj za dodjelu ERASMUS+ financijske potpore raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu i to za:

 • studijski boravak: u veljači/ožujku za mobilnost u oba semestra ili zimski/ljetni semestar nastupajuće akademske godine, a u rujnu za mobilnost u ljetnom semestru nastupajuće akademske godine;
 • stručnu praksu: više puta tijekom akademske godine za mobilnost u tekućoj akademskoj godini, a počevši od svibnja i za mobilnosti u nastupajućoj akademskoj godini;
 • održavanje nastave i stručno usavršavanje djelatnika: u travnju/svibnju za mobilnost u nastupajućoj akademskoj godini te u prosincu/siječnju za ljetni semestar tekuće akademske godine.

Dodatne kriterije FGAG-a važeće za natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus studijskog boravka, Erasmus studentske prakse kao i za natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu Ersamus održavanja nastave te Erasmus stručnog usavršavanja možete preuzeti ovdje.

Kriteriji za odabir nastavnog/nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa :

 • Odluku o bodovanju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru  programa Erasmus+ s programskim zemljama (KA103) možete preuzeti ovdje
 • Odluku o bodovanju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ s programskim zemljama (KA107) možete preuzeti ovdje
 • Odluku o bodovanju za mobilnost nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ možete preuzeti ovdje

 

Međunarodni sporazumi

Radi provedbe međunarodnih aktivnosti (suradnja na projektima, izvođenje zajedničkih istraživanja i obrazovnih programa, razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, seminara, studijskih putovanja i sl.), Sveučilište u Splitu i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu  sklopili su institucionalne sporazume sa visokoškolskim institucijama u inozemstvu na sljedećim linkovima: 


Programi mobilnosti

Mobilnost studenata i nastavnika je jedan od ciljeva organiziranja visokoškolskog obrazovanja prema načelima bolonjskog procesa. 

Mobilnost pojedincu pruža iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Studije provedene na europskoj razini potvrđuju da pojedince s inozemnim iskustvom poslodavci smatraju donositeljima kvalifikacija i znanja koja pridonose konkurentnosti. 

Vrste mobilnosti: 

1.   Za studente:

 • studijski boravak 
 • stručna praksa

2.   Za nastavno osoblje:

 • održavanje nastave
 • stručno usavršavanje

3.   Za nenastavno osoblje:

 • stručno usavršavanje


Stručno usavršavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

 • pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove u cilju poboljšanja vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta
 • rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti
 • pohađanje konferencija, seminara i tečajeva jezika.

Informacije o pripremnim radnjama, prijavi i odlasku na mobilnost studenata

 

OBZOR EUROPA

Okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije predstavljaju višegodišnje financijske instrumente Europske unije koji služe ostvarivanju  ključnih strateških ciljeva Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije te provedbu Europskog istraživačkog prostora (ERA).

Obzor Europa je Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje Europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

Više o programu možete vidjeti OVDJE.

MARIE SKLODOWSKA – CURIE

Program Marie Sklodowska – Curie (MSCA), od svog osnivanja 1996. godine, glavni je instrument Europske unije za doktorska i postdoktorska usavršavanja mladih i kreativnih istraživača. U prošlom programskom razdoblju, između 2014. i 2020. godine, putem MSCA financirano je 65 tisuća istraživača u Europi i šire te je financirano preko tisuću međunarodnih inovativnih doktorskih mreža i programa.

Više o Marie Sklodowska-Curie akcijama možete vidjeti OVDJE.

 

EURAXESS

Hrvatska EURAXESS mreža dio je europske mreže s više od 260 EURAXESS centara u 40 zemalja koji pružaju savjetodavnu pravnu i administrativnu pomoć u svim aspektima dolazne i odlaznemobilnosti, kako istraživačima tako i znanstvenim organizacijama koje ugošćavaju/zapošljavaju istraživače.

Ako ste strani istraživač koji planira nastaviti svoju istraživačku karijeru u Hrvatskoj, EURAXESS Hrvatska može pomoći vama i vašoj obitelji u prilagodbi hrvatskom načinu života pružajući besplatni personaliziranu pomoć na svakom Vašem koraku.

Ako ste hrvatski istraživač koji želi nastaviti svoju istraživačku karijeru u inozemstvu, EURAXESS portal nudi pregled slobodnih znanstvenih radnih mjesta te stipendija diljem Europe i šire.

Ako ste zaposlenik hrvatske znanstvene organizacije EURAXESS portal nudi opsežne informacije o sustavu znanosti u Hrvatskoj te svim pravnim i administrativnim koracima vezanima uz ugošćavanje ili zapošljavanje stranih istraživača.

Više o mreži možete vidjeti OVDJE.

 

BILATERALNI PROGRAM AKADEMSKE MOBILNOSTI

 

 

Svake godine stotinjak hrvatskih studenata, znanstveno-nastavnog osoblja i istraživača dobije stipendije za boravak u inozemstvu zahvaljujući bilateralnim stipendijama. Stipendije se dodjeljuju domaćim i stranim studentima, doktorandima, postdoktorandima i istraživačima, a nude različite mogućnosti za odlazak na mobilnost u svrhu studija, istraživanja te stručnog i jezičnog usavršavanja. Bilateralnim programom akademske mobilnosti stipendira se hrvatske i strane državljane temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

Više o programu možete vidjeti OVDJE.

 

CEEPUS

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža.

Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika nudi mogućnost studiranja na sveučilištima srednje i jugoistočne Europe sa stipendijama u skladu sa životnim standardima zemalja primateljica.

Više o programu možete vidjeti OVDJE.

 

ALIJANSA EUROPSKO SVEUČILIŠTE MORA (SEA-EU)

Alijansa Europskog sveučilišta mora sastoji se od 9 sveučilišta:

 • Sveučilište u Cádizu (Španjolska)
 • Université de Bretagne Occidentale u Brestu (Francuska)
 • Sveučilište u Kielu (Njemačka)
 • Sveučilište u Gdańsku (Poljska)
 • Sveučilište u Splitu (Hrvatska)
 • Sveučilište na Malti (Malta)
 • Sveučilište Parthenope u Napulju (Italija)
 • Sveučilište Nord u Bodøu (Norveška)
 • Sveučilišta Algarve u Farou (Portugal).

Jedan od pionira u inicijativi Europskih sveučilišta Europske komisije, savezu 9 sveučilišta s obala Europe; Cádiz, Zapadna Bretanja, Kiel, Gdansk, Split, Malta, Algarve, Napulj i NORD, koji od 2019. radi na zajedničkom stvaranju, zajedno s više od 75 dionika, budućnosti europskog visokog obrazovanja.

SEA-EU nudi dugačak popis mogućnosti za cijelu našu zajednicu. Ako studirate, istražujete ili radite na ili s sveučilištem SEA-EU, također ste dio SEA-EU i možete imati koristi od tečajeva, mobilnosti, jezika, resursa, infrastrukture i novih zajedničkih diploma koje će poboljšati vašu karijeru i život.

Više o mogućnostima koje nudi SEA-EU alijansa možete vidjeti OVDJE.

 

ESN

ESN je neprofitna studentska volonterska organizacija koja okuplja studente svih fakulteta željnih druženja sa novim ljudima iz cijele Europe.

Studentima strancima koji dođu u Split olakšava integraciju u okolinu. Domaće studente informira o njihovim mogućnostima i prilikama te programima razmjene u suradnji sa Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Više o organizaciji možete vidjeti OVDJE.