Metalni mostovi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Postaviti koncepcijska rješenja spregnutih i metalnih mostova
  • Projektirati složene spregnute gredne i okvirne metalne mostove
  • Projektirati lučne metalne mostove i jednostavne ovješene metalne mostove
  • Projektirati i izvoditi složene pješačke spregnute i metalne mostove
  • Postaviti i razraditi tehnologiju izvođenja spregnutih i metalnih mostova
  • Izvoditi i nadzirati izvođenje složenih spregnutih i metalnih mostova.