Izdavačka djelatnost

        

Duboko temeljenje i poboljšanje temeljnog tla

Autor: prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
Godina izdanja: 2010.
Cijena: 19,91 EUR / 150,00 kn
Nakladnik:
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Matice hrvatske 15, 21000 Split
 
Urednica:
prof. dr. sc. Vesna Denić-Jukić
 
Recenzenti:
prof. dr. sc. Nenad Grubić, Sarajevo
prof. dr. sc. Predrag Miščević, Split
prof. dr. sc. Sonja Zlatović, Zagreb
 
Tehničko uređenje, crteži i prijelom teksta:
prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci
 
Tisak:
Tipoart, Split
 
Naklada:
500 primjeraka  
 
ISBN 978-953-6116-40-9
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Splitu Odlukom broj.: 01-1-41/16-2-2010 od 1. ožujka 2010. godine.
 
===================================
Katalogizacija u publikaciji (Sveučilišna knjižnica u Splitu)
 
UDK 624.15(075.8)
ROJE-Bonacci, Tanja
    Duboko temeljenje i poboljšanje temeljnog tla / Tanja Roje-Bonacci. - Split : Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta, 2010. - 
III, 251 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 233-241. - Kazalo.
ISBN 978-953-6116-40-9
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
 1. UVOD
 2. OSNOVNE VRSTE TEMELJENJA
  2.1. Plitko temeljenje
  2.2. Produbljeno temeljenje
  2.3. Duboko temeljenje
  2.4. Hibridno temeljenje
  2.5. Temeljenje na poboljšanom tlu
  2.6. Posebne vrste temelja
  2.7. Podtemeljne građevine
 3. ODABIR NAČINA I DUBINE TEMELJENJA
  3.1. Odabir prema zahtjevima građevine
  3.2. Odabir prema kriteriju slijeganja
 4. DUBOKO TEMELJENJE
  4.1. Podjela dubokih temelja prema stupnju razmicanja okolnog tla
  4.2. Prijenos uspravnih sila kod dubokih temelja
 5. PILOTI
  5.1. Općenito
  5.2. Podjela pilota prema načinu izvođenja
  5.3. Podjela pilota prema vrsti gradiva
  5.4. Prijenos uspravnih sila
  5.5. Proračun pilota
  5.6. Slijeganje pilota
  5.7. Modelska ispitivanja
  5.8. Statnamik terenski pokus
  5.9. Grupe pilota
  5.10. Vrste i načini izvođenja pilota
 6. HIBRIDNO TEMELJENJE
  6.1. Općenito
  6.2. Sustav i njegovo djelovanje
  6.3. Primjer hibridnog temeljenja
  6.4. Zaključak
 7. DUBOKI MASIVNI TEMELJI
  7.1. Općenito
  7.2. Vrste i način izvođenja dubokih masivnih temelja
 8. VIŠENAMJENSKI ZAHVATI U TLU
  8.1. Općenito
  8.2. Mikropiloti
  8.3. Mlazno injektirana tijela
 9. POBOLJŠANJE TEMELJNOG TLA
  9.1. Općenito
  9.2. Likvefakcija
  9.3. Zamjena materijala
  9.4. Stabilizacija tla dodacima
  9.5. Dubinsko zbijanje tla
  9.6. Upravljanje procesom konsolidacije
  9.7. Šljunčani stupovi (piloti)
  9.8. Složene tehnike poboljšanja
10. POSEBNE VRSTE TEMELJA
10.1. Općenito
10.2. Nadoknadni temelji
10.3. Plivajući temelji
10.4. Vlačni temelji
11. PODTEMELJNE GRAĐEVINE
LITERATURA
KAZALO POJMOVA
 
Iz poglavlja Uvod:
" ... Za odabir vrste i načina temeljenja, osim u najjednostavnijim slučajevima plitkog temeljenja, često je presudan izvođač i oprema s kojom isti raspolaže. Nerijetko izvođači, za vlastitu tehnologiju, nude i vlastite projekte. Kako se tehnologija i dalje razvija tako se temeljenju pružaju sve veće mogućnosti projektiranja i izvođenja.
     U posljednjih dvadesetak godina pojavilo se niz novih tehnologija u području dubokog temeljenja. To se posebno odnosi na tehnologije izrade stupnjaka - pilota. Tu se može ukazati na tehniku svrdlanih (CFA) pilota, tehniku miješanja na licu mjesta (Mixed in place, MIP), mlaznog injektiranja, razne vrste mikropilota, i razne vrste nabijenih, šljunčanih stupova sa ili bez dodatka veziva i armatura.
     Nove tehnologije izbrisale su oštru granicu između nosivih, čvrstih tijela, pilota, uglavnom armiranih i poboljšanja temeljnog tla mikropilotima, šljunčanim stupovima i mlazno injektiranim pilotima. U tom smislu upozorava se čitatelj da je na geotehničaru vrlo ozbiljna odluka kako će tretirati neku od mjera poboljšanja tla. Dok je kod pilota djelovanje jasno, kod nekih od novih tehnologija učinci se miješaju pa nije sasvim jasno što su piloti, a što poboljšanje tla ... "
Autorica
 
(D.E., 25.5.2013.)