Izdavačka djelatnost

        

Stranica 1 od 6Prva   Prethodna   [1]  2  3  4  5  6  Sljedeća   Posljednja   

Osnove betonskih konstrukcija : usklađeno s: HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015

dr. sc. Alen Harapin, redoviti profesor; dr. sc. Jure Radnić, redoviti profesor; dr. sc. Nikola Grgić, izvanredni profesor; dr. sc. Marija Smilović Zulim, docent; dr. sc. Marina Sunara, docent; dr. sc. Ante Buzov; dr. sc. Ivan Banović, docent
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2023.
--- EUR / --- kn

Definiranje referentnih sustava u prostornim aplikacijama, bazama podataka i mrežnim uslugama

Izv. prof. dr. sc. Željko Hećimović
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2023.
--- EUR / --- kn

Mehanika I, 2. dopunjeno izdanje

Prof. dr. sc. Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2022.
16,00 EUR / 120,55 kn

Repetitorij geometrijske geodezije, I. izdanje

Marko Pavasović, Almin Đapo, Ivan Racetin, Antonio Banko, Tedi Banković
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet; Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2021.
--- EUR / --- kn

Istraživanja u urbanističkom planiranju : pedagoška bilježnica vol. 2 = Urban planning research : pedagogical notebook vol. 2

(tekstova) Josip Belamarić, Dražen Pejković, Ana Šverko
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Katedra za urbanizam, 2020.
--- EUR / --- kn

Leksikon splitske moderne arhitekture, 2. dopunjeno izdanje

Darovan Tušek
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2020.
26,54 EUR / 200,00 kn

Dimenzioniranje gravitacijskih potpornih zidova

Predrag Miščević, Nataša Štambuk Cvitanović, Goran Vlastelica
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2020.
13,27 EUR / 100,00 kn

Utjecaj vjetra na konstrukcije

Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2018.
39,82 EUR / 300,00 kn

Grad Split i arhitekt Ante Kuzmanić

Ante Kuzmanić, Vedran Mimica, Sanja Matijević Barčot
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije ; UPI-2M Plus, 2018.
26,54 EUR / 200,00 kn

Leksikon splitske moderne arhitekture - RASPRODANO

Darovan Tušek
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2018.
26,54 EUR / 200,00 kn


Stranica 1 od 6Prva   Prethodna   [1]  2  3  4  5  6  Sljedeća   Posljednja