O izdavačkoj djelatnosti

 
Izdavačka djelatnost Fakulteta vezana je uz same početke njegovog djelovanja. Prvobitno je Fakultet, od 1971. godine, djelovao kao Odjel Građevinskog fakulteta Zagreb u Splitu, a zatim je 1977. godine osnovan Fakultet građevinskih znanosti integracijom Odjela Građevinskog fakulteta Zagreb u Splitu i Zavoda Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH) u Splitu.
 
Vjerojatno najstarije izdanje uz koje se može vezati ime Fakulteta, odnosno Instituta, tiskano je 1976. godine pod naslovom Karakteristike cementa PC-450 sa i bez dodataka i karakteristike betona spravljenog iz tih cemenata u izdanju Dalmacija cementa gdje na naslovnoj stranici piše da je: „Prospekt izrađen u suradnji sa Institutom građevinarstva SR Hrvatske, Zavod Split“ (Fakultet i Institut su djelovali kao jedna cjelina sve do razdvajanja 1991. godine):
 
UDK  691.54(083.75)
         691.32(083.75)
     Karakteristike cementa PC-450 sa i bez dodataka i karakteristike betona spravljenog iz tih cemenata. - Solin : Dalmacija cement, 1976. - [16] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - 
Na nasl. str.: Prospekt izrađen u suradnji sa Institutom građevinarstva SR Hrvatske, Zavod Split. 
 
Kao prvo izdanje tadašnjeg Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu može se smatrati udžbenik Predavanja iz fizike profesora Srećka Kilića iz 1976. godine: 
 
UDK  53(075.8)
KILIĆ, Srećko
     Predavanja iz fizike / S. [Srećko] Kilić. - Split : Fakultet građevinskih znanosti, 1976- . - sv. ; 29 cm. -
Skripta.
     Dio 1. - 1976. - 272 str. : ilustr. 
 
Sljedeće izdanje, kao zajedničko izdanje dvaju građevinskih fakulteta iz Zagreba i Splita, bila je skripta za internu upotrebu profesora Ibrahima Jašarevića pod naslovom Mehanika stijena: autorizirana predavanja iz 1977. godine:
 
UDK  624.121(075.8)
JAŠAREVIĆ, Ibrahim
     Mehanika stijena : autorizirana predavanja / Ibrahim Jašarević. - Zagreb ; Split : Fakultet građevinskih znanosti, 1977. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm. -
Samo za internu upotrebu.
 
Zatim slijede kronološki do kraja osamdesetih godina:
 
UDK  625.712
LOZIĆ, Ivo
     Osnovni elementi za planiranje i projektiranje gradskih prometnica / priredili Ivo Lozić, Stanislav Tedeschi. - Split : Zavod za izgradnju : Fakultet građevinskih znanosti, 1979. - 106, [37] listova s tablama : ilustr. ; 29 cm. -
Bibliografija: listovi [109-110].
 
UDK  624.014.2(035)(075.8)
VUKOV, Ante
     Uputstvo za projektiranje, izradu i ugradbu šipkastih čeličnih nosača / voditelj A. [Ante] Vukov ; suradnici B. [Blaž] Gotovac ... [et al.]. - Split : Građevinski institut-Zagreb, Fakultet građevinskih znanosti-Split, 1979. - 42 lista : ilustr. ; 30 cm. 
 
UDK   53(075.8)
KILIĆ, Srećko
     Predavanja iz fizike / S. [Srećko] Kilić. - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinskih znanosti, 1980- . - sv. : graf. prikazi ; 24 cm. -
     Prvi dio. - 1980. - 297 str. - Kratice: str. 297. - Bibliografija: str. 296.
 
UDK  551.49(063)(082)
SEMINAR o hidrološkim prognozama (1978 ; Split)
     Zbornik radova sa seminara o hidrološkim prognozama održanog u Splitu od 4. do 8. XII 1978. / [redaktor zbornika Ognjen Bonacci]. - Split : Jugoslavenski komitet za međunarodni hidrološki program, Građevinski institut-OOUR Fakultet građevinskih znanosti, 1980-1981. - 2 knj. (376 ; 272 str.) : ilustr. ; 24 cm. -
Bibliografija uz svaki rad.
 
UDK  802.0:624](075.8)=20
ČULIĆ, Zjena
     English in civil engineering I / Zjena Čulić. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1981. - 97, 35 str. ; 29 cm. 
 
UDK  624(075.8)=20
ČULIĆ, Zjena
     English in civil engineering II / Zjena Čulić. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1981. - 95, 18 listova ; 29 cm. 
 
UDK  628.4
     Neutralizacija krutih otpadaka u Splitu s korištenjem sekundarnih sirovina i energije : studija / koordinator Jakša Miličić. - Split : Građevinski institut, Fakultet građevinskih znanosti, 1983. - 106 str. ; 29 cm. 
 
UDK  627.8   
STOJIĆ, Petar
     Iskorištavanje vodnih snaga / Petar Stojić. - Split : Fakultet građevinskih znanosti u Splitu, 1983. - 199 str. : ilustr. ; 29 cm. -
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Građevinski institut, Fakultet građevinskih znanosti u Splitu.
 
UDK  51:62](048)
SEMINAR primijenjene matematike (4 ; 1984 ; Split)
     IV seminar primijenjene matematike : program i sažeci saopćenja / Organizator Građevinski institut-Zagreb, OOUR Fakultet Građevinskih znanosti-Split. - Split : Fakultet Građevinskih znanosti, 1984. - 77 str. ; 21 cm. -
Bibliografija uz pojedine radove.
 
UDK  51:62](063)
CONFERENCE on Applied Mathematics (4 ; 1984 ; Split)
     IV Conference on applied mathematics, Split, May 28-30, 1984. / edited by B. [Božo] Vrdoljak. - Split : Faculty of Civil Engineering, 1985. - 153 str. ; 24 cm. -
Bibliografija uz svaki rad. 
 
UDK  625.7:691-032.37
     Primjena katrana iz jugoslavenskih koksara u cestogradnji : studija / studiju izradio Građevinski institut-Zagreb, OOUR Fakultet građevinskih znanosti u Splitu, Zavod za prometnice ; voditelj studije Isak Papo. - Split : Građevinski institut Zagreb, OOUR Fakultet građevinskih znanosti u Splitu, 1984. - [134] lista : ilustr. ; 30 cm. -
Bibliografija: listovi [128-134]. - Strojopis autogr.
 
UDK  628.1
MARGETA, Jure
     Opskrba vodom / Jure Margeta. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1985- . - sv. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. -
     Dio I : sistemi i količine. - 1985. - 139 str.
 
UDK  530/533(075.8)
KILIĆ, Srećko
     Fizika I : svijet oko nas, fizičke osnove mehanike, molekularno-kinetička teorija i termodinamika / S. Kilić. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1986. - 307 str. : ilustr. ; 25 cm. - 
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinskih znanosti - Split. - Bibliografija: str. 303. - Kazalo.
 
UDK  691.771:624](035)(83.8)
     Primjena aluminija u građevinarstvu : priručnik : katalog / glavni urednik Zoran Ribarović. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1988. - 312 str., ilustr. ; 30 cm. -
Kazalo.
 
UDK  537.8(075.8)
KILIĆ, Srećko
     Fizika II : elektromagnetizam, optika, atomi i molekule, kondenzirano stanje, atomska jezgra i osnovne čestice / S. [Srećko] Kilić, T. [Tullio] Persi. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta ; Rijeka : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta, 1988. - 264 str. : ilustr. ; 25 cm. 
 
UDK  624.014(075.8)
VUKOV, Ante
     Uvod u metalne konstrukcije / Ante Vukov. - Split : Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu, 1988. - XII, 349 str. : ilustr. ; 25 cm. - 
Bibliografija: str. 339-341. - Predmetno kazalo.
 
UDK  681.3
     Proračun građevinskih konstrukcija na osobnim računalima : seminar 8. - Split : Fakultet građevinskih znanosti, 1989. - 1 sv.(razl. pag.) : ilustr ; 30 cm. -
Na vrhu nasl. str.: Društvo građevinskih konstruktora SRH i Građevinski institut Zagreb.
 
UDK  624:691.771
     The uses of aluminium in the construction industry : handbook : catalogue / editor Zoran Ribarović. - Split : Civil Engineering Institute, 1989. - 252 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. 
 
Većina starijih naslova je rasprodana što je bilo uvjetovano ostvarenom nakladom i potražnjom. Pojedini naslovi su više puta tiskani u obliku novih i dopunjenih izdanja npr. udžbenik Mehanika tla profesorice Tanje Roje-Bonacci (trenutno se prodaje 3. izdanje iz 2007., dok je 2. izdanje tiskano 2003., a  1. izdanje 1994. godine). Udžbenik prof. Slobodana Šestanovića Osnove geologije i petrografije doživio je četiri izdanja (1. i 2. izd. Školske knjige, 1986. i 1990. godine, 3. i 4. izd. Fakulteta, 1997. i 2001. godine).
 
Pregled svih naslova koje je tiskao Fakultet samostalno ili kao suizdavač, zajedno s autorskim knjigama profesora Fakulteta u izdanju drugih izdavača, dat je u spomenici Fakulteta: 40 godina visokoškolskog obrazovanja građevinara u Splitu koja je tiskana 2012. Izvadak iz spomenice možete pogledati ovdje.
(Napomena: Za provjeru raspoloživosti navednih naslova za prodaju provjerite stranicu Knjige i skripta)
 
Osim skripte, udžbenika i stručnih monografija, Fakultet je 1988. godine, zajedno s Građevinskim fakultetom u Zagrebu, počeo izdavati časopis Inženjersko modeliranje : međunarodni časopis za inženjersko modeliranje = international journal for enginnering modelling, ISSN 0352-9495:
 
UDK  519.87
         681.3
         62
     Inženjersko modeliranje : međunarodni časopis za inženjersko modeliranje = international journal for enginnering modelling / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Mihanović]. -  Zagreb : Građevinski fakultet ; Split : Građevinski fakultet : Engineering Modelling Centre University, 1988-1991. - 29 cm. -
Četvrtgodišnje. - Tekst na više jezika. - Kumulativno kazalo. - Sažeci ; Summaries.  
 
Od 1992. godine časopis mijenja naziv i ISSN broj:
 
UDK  519.87
         681.3
         62
     International journal for engineering modelling / [editor-in-chief Ante Mihanović]. - Split : Faculty of Civil Engineering : Engineering Modelling Center, University ; Zagreb : Faculty of Civil Engineering, 1992- . - sv. ; 29 cm. -
Četvrtgodišnje. - Kumulativno kazalo. - Sažeci ; Summaries.
 
Više o časopisu možete pogledati na njegovom zasebnom portalu: http://gradst.unist.hr/engmod/default.aspx
 
 
(D.E., 19.6.2018.)