Izdavačka djelatnost

        

Potpuno armirane lakobetonske konstrukcije

Autor: Ante Mihanović, Zvonko Rak
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1997.
Cijena: 26,54 EUR / 200,00 kn

Odgovorni urednik:

prof. dr. sc. Jure Margeta
 
Recenzenti:
akademik Frano Damjanić
prof. Nenad Bičanić, Ph. D.
prof. dr. sc. Pavao Marović
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić, dipl. ing. građ.
 
Lektor:
Vesna Mihanović, prof.
 
Grafička oprema:
Milivoj Mervar
 
Tisak:
topgraf, Velika Gorica
 
Naklada:
500 primjeraka
 
ISBN 953-6116-07-3
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 624:519.6](075.8)
MIHANOVIĆ, Ante
     Potpuno armirane lakobetonske konstrukcije / Ante Mihanović, Zvonko Rak. - Split : Građevinski fakultet Sveučilišta, 1996. - III, 169 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Kazala.
ISBN 953-6116-07-3
1. Rak, Zvonko
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
1.1. Razvojni put potpuno armiranih lakobetonskih konstrukcija
1.2. Načela kreacija PAL konstrukcija
1.3. Minimalna svojstva gradiva
1.4. Racionalnost
1.5. Ekološka utemeljenost
1.6. Mogućnost primjene PAL konstrukcija
1.7. Literatura
2. Gradiva
2.1. Uvod u gradiva
2.2. Općenito o lakim betonima
2.3. Laki beton na bazi ekspandiranog polistirena - laki stiro beton (LSB)
2.4. Literatura
3. Proračun elemenata i konstrukcija
3.1. Stabilnost i nosivost PAL konstrukcija
3.2. Globalna stabilnost PAL konstrukcija
3.3. Globalna stabilnost armaturnog kostura
3.4. Lokalna stabilnost tlačne armature
3.5. Nosivost presjeka PAL nosača
3.6. Ocjena deformabilnosti PAL nosača
3.7. Otpornost PAL konstrukcija na dinamička opterećenja
3.8. Literatura
4. Oblikovanje elemenata i konstrukcija
4.1. Ploče
4.2. Gredni nosači
4.3. Stupovi
4.4. Zidovi
4.5. Literatura
5. Oblikovanje i izvođenje građevina
5.1. Kuće i zidane zgrade
5.2. Hale i dvorane
5.3. Zgrade
5.4. Lučice i gatovi
5.5. Mostovi manjih raspona i opterećenja
5.6. Mostovi malih i srednjih raspona
5.7. Mostovi velikih raspona
5.8. Literatura
6. Načela zavarivanja armature
6.1. Varovi, površina, duljina i debljina
6.2. Konstruktivni detalji
6.3. Izrada i tolerancije
6.4. Literatura
7. Požarna otpornost
7.1. Uvod u požarno opterećenej i otpornost
7.2. Svojstva gradiva u požaru
7.3. Proračun požarne otpornosti
7.4. Zaštitni slojevi
7.5. Dodatak
7.6. Literatura
8. Popis autora
9.  Kazalo pojmova
 
Iz Uvoda:
Trag razvojnog puta potpuno armiranih lakobetonskih konstrukcija (PALK) usko je vezan za armirano betonske konstrukcije uopće ....
Pojavom ekspandiranog polistirena, odnosno stiropora 1951. g., mnogi su inženjeri olakšavali svoje nosive konstrukcije štednim otvorima i štednim umecima. Inženjeri su iskušali i kombinaciju da vlačno područje pokriju s lakim betonom, a u tlačnom području zadrže obični ili laki konstrukcijski beton. U našim hrvatskim okvirima lakobetonskim materijalima prvi se počeo baviti prof. Kostrenčić, ..., nakon njega bilo je niz pojedinaca koji su ostavili svoje tragove na tom putu, .... Sustavnim istraživanjem lakog betona, posebno lakog stiropor betona, odnosno EPS betona, petnaestak godina kontinuirano se bavi grupa istraživača Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na čelu s prof. Ukrainczykom, ....
Sredinom 1991. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, pod vodstvom prvog autora ove knjige, djelovao je istraživački tim za razvitak uporabe lakobetonskih konstrukcija. Prof. Mihanović je istraživao konstrukcijske aspekte, arhitekt M. Zelić je istraživao fiziku zgrade, a ing. Borzić pokusnu proizvodnju lakobetonskog tijela male težine. Nadasve kolegijalnim odnosom drugog autora ove knjige, čak i neobjelodanjeni rezultati tima Građevinskog fakulteta iz Zagreba bili su stavljeni na raspolaganje splitskoj ekipi.
U okviru tima na Građevinskom fakultetu Split na akademskoj razini rodila se ideja o uporabi LSB male težine kao lakobetonskog tijela armiranog u tlačnom i posmičnom području kako bi se nadoknadila njegova mala nosivost a nadasve zbog velike deformabilnosti, uglavnom za male nosače. Zbog nepovoljnih odnosa cijena, dijelom i zbog ratnih okolnosti, rad je neko vrijeme zaustavljen.
Sredinom 1992. god. praktičnu razradu ideje nastavljaju ing. Jelić i ing. Zelić. ...
Paralelno s istraživačkim i praktičnim radom tekao je proces patentne zaštite u Hrvatskoj. ...
Autori ove knjige, kao suvremenici i dijelom sudionici, dakle živi svjedoci ovog rađanja PALK-a, moraju konstatirati da je na razvojnom putu bilo uzbudljivih, vrijednih, ali i teških trenutaka podrške i osporavanja, kao što je to uvijek u značajnim graditeljskim i izumiteljskim aktivnostima. Osporavanja se opraštaju i zaboravljaju, na podršci se zahvaljuje svima. No ipak postoje dva trenutka u kojima su pojedinci svojom intuicijom, dalekovidnošću i hrabrošću bitno utjecali na uspješno rađanje PALK-a. Prvi trenutak je onaj u kojem je ing. Plavšić iz tvrtke Luka Šibenik prepoznao vrijednu konstrukciju te prihvatio njeno izvođenje u šibenskoj luci. Drugi je trenutak onaj kad je inženjer Miljenko Mužević iz ARH 90 Zagreb, kao projektant prethodnog idejnog rješenja konstrukcije hale Coca Cole u Solinu, kasnije i nadzorni inženjer, odmah prepoznao ponuđenu varijantu PALK-a te uvjerio uglednu svjetsku tvrtku da prihvati ovu novost u građenju.
Autori
 
 
(D.E., 12.9.2013.)