Izdavačka djelatnost

        

Potresi izazvani akumuliranom vodom

Autor: Petar Stojić, Rodoljub Lalić
Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Godina izdanja: 1994.
Cijena: 10,62 EUR / 80,00 kn
Autori:
prof. dr. sc. Petar Stojić, dipl. ing., Sveučilište u Splitu, Građevinski fakultet
Rodoljub Lalić, dipl. ing., Hrvatska elektroprivreda-Zagreb, Projektni biro-Split
 
Nakladnik:
Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Pavao Marović
 

Recenzenti:

prof. dr. sc. Eduard Prelogović, dipl. ing., Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. Franjo Fritz, dipl. ing., Institut za geološka istraživanja, Zagreb
prof. dr. sc. Tomislav Ivanković, dipl. ing., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Lektor:
prof. Josip Jelić
 
Tehnički urednik:
Boris Trogrlić
 
ISBN 953-6116-00-6
 
Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis
Objavljivanje ovog udžbenika odobreno je Odlukom Sveučilišta u Splitu br. 08-221/2-94 od 16. svibnja 1994.
 
===================================
CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU
 
UDK 550.34:[551.24+627.4](075.8)
STOJIĆ, Petar
     Potresi izazvani akumuliranom vodom / Petar Stojić, Rodoljub Lalić - Split : Građevinski fakultet, 1994. - 116 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)
Bibliografija: str. 94-97. - Prilozi: str. 99-116.
ISBN -953-6116-00-6
===================================
 
Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:
1. Uvod
2. Seizmološka opažanja inducirane seizmičke aktivnosti na teritoriji Republike Hrvatske
2.1. Seizmološke postaje i akumulacije
2.2. Akumulacija Peruča
2.3. Podzemna akumulacija Ombla
3. Seizmološka opažanja inducirane seizmičke aktivnosti na području Bosne i Hercegovine
3.1. Općenito
3.2. Akumulacije u slivu rijeke Neretve
3.3. Akumulacija Bočac na rijeci Vrbas
4.  Raspoloživi podaci za neke podzemne akumulacije
4.1. Drugi hidrotehnički simpozij na Sveučilištu Sherbrooke, Kanada, 1988.
4.2. Akumulacija Hsifengiang, Kina
4.3. Akumulacija Inguri, Gruzija
4.4. Akumulacija Koyna, Indija
4.5. Akumulacija Kremasta, Grčka
4.6. Akumulacija Lake Mead (Hoover), SAD
4.7. Akumulacija Nurek, Tadžikistan
4.8. Akumulacije Passante, Ridracoli i Valda, Italija
4.9. Injektiranje tekućine u podzemlje - nuklearno postrojenje
Rocky Flats, SAD
4.10. Projekt San Andreas, SAD
4.11. Potres Garm - 1965., Rusija
5. Potresi, objekti u podzemlju krša (kanali, pećine itd.) i 
podzemna voda
6. Stohastički matematički modeli utjecaja nivoa vode u umjetnim 
akumulacijama na seizmičku aktivnost
7. Akumulacija Bileća (brana Grančarevo)
7.1. Uvod
7.2. Povijesni seizmološki podaci i opći podaci
7.3. Seizmička aktivnost prije punjenja akumulacije, period 
6.2.1965.-31.10.1967.
7.4. Izazvana (inducirana) seizmička aktivnost u tijeku korištenja
akumulacije, period 1.11.1967.-31.10.1990.
8. Zaključak
9. Literatura
10. Prilozi
 
Iz Uvoda knjige:

"Problem utjecaja velikih brana na okolinu pobudio je znatan interes stručne i međunarodne javnosti. Treba skrenuti pozornost da opasnost prijeti od nekontroliranog priliva informacija koje ponekad imaju i prizvuk senzacija. Zbog toga je neophodan znanstveni pristup ovom problemu, a on uvjetuje interdisciplinarnu suradnju i strpljiv rad jer faktori vrijeme i prirodne pojave omogućuju da progres znanstvene misli napreduje korak po korak.

... Podaci da akumulacije izazivaju potrese uzbuđuju javnost svih zemalja u kolovozu 1969. UNESCO je objavio odluku da će u suradnji s internacionalnim znanstvenim i tehničkim organizacijama osnovati grupu eksperata koja će proučiti informacije o seizmičkim fenomenima koji su uzrokovani punjenjem akumulacija.

... U okviru seizmičkih znanstvenih istraživanja i studija grupa eksperata je, između ostaloga, predložila i:

- proučavanje seizmičke aktivnosti u funkciji punjenja i pražnjenja akumulacija,

- proučavanje utjecaja varijacija nivoa vode na pojavu potresa.

Ta dva pitanja su predmet proučavanja i istraživanja u ovom radu."

Autori

 

 

 

 

(D.E., 20.6.2013.)