Izdavačka djelatnost

        

Zajednički temelji 2023. - uniSTem : zbornik radova

Autor: Deseti skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, Split, 14.-17. rujna, 2023.
Nakladnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Godina izdanja: 2023.
Cijena: --- EUR / --- kn

 

Urednici:
Doc. dr. sc. Ivan Banović
Doc. dr. sc. Ana Kadić
Dr. sc. Biljana Maljković
Doc. dr. sc. Marina Sunara

Lektura (hrvatski):
Ivanica Debak Banović, prof. 

Lektura (engleski):
Mia Vukelić, prof.

 

Tiskano izdanje

ISBN 978-953-6116-97-3

Tisak: Redak, Split

Naklada: 84 primjerka

Cijena: u slobodnoj distribuciji bez naplate

 

Elektroničko izdanje

e-ISBN 978-953-6116-98-0

doi: 10.31534/10.ZT.2023

Format: pdf

Veličina datoteke: 5,28 MB

Pristup: online
Zbornik je u cijelosti dostupan na poveznici: 
https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023

 

-------------------------------------------

CIP - Katalogizacija u publikaciji

S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A
  U   S P L I T U

UDK 624(062)(082)
         72(062)(082)
        528(062)(082)

SKUP mladih istraživača iz područja
građevinarstva i srodnih tehničkih
znanosti Zajednički temelji (10 ; 2023 ;
Split)

    Zajednički temelji 2023 - uniSTem :
deseti skup mladih istraživača iz područja
građevinarstva i srodnih tehničkih
znanosti, 14.- 17. rujna 2023., Split :
zbornik radova / [urednici Ivan Banović
... et al.]. - Split : Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i
geodezije, 2023.

Bibliografija uz svaki rad. - Sažeci ;
Abstracts.

ISBN 978-953-6116-97-3

1. Banović, Ivan
I. Građevinarstvo -- Zbornici II.
Arhitektura -- Zbornici III. Geodezija --
Zbornici

190828041

-------------------------------------------

 

Sadržaj:

Predgovor 

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.09
ISPITIVANJE ZIĐA FLAT-JACK METODOM
Luka Lulić
(1), Mislav Stepinac (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, luka.lulic@grad.unizg.hr, mislav.stepinac@grad.unizg.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.05
IDENTIFYING THE CAPITABILITIES OF GROUND PENETRATING RADAR IN STRUCTURAL CONDITION ASSESSMENT
Ksenija Tešić
(1), Ana Baričević (1), Marijana Serdar (1)
(1) University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia, ksenija.tesic@grad.unizg.hr, ana.baricevic@grad.unizg.hr, marijana.serdar@grad.unizg.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.06
MOGUĆNOSTI PRIMJENE MODELA ZASNOVANIH NA AGENTIMA U HIDRAULICI OKOLIŠNOGA INŽENJERSTVA
Tin Kulić
(1), Goran Lončar (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, tin.kulic@grad.unizg.hr, goran.loncar@grad.unizg.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.01
SCAN-TO-4D BIM U PLANIRANJU I IZVEDBI GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
Hana Begić
(1)
(1) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek, Hrvatska, hbegic@gfos.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.04
UMIJEĆE RATOVANJA U UPRAVLJANJU GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
Dino Obradović
(1,2)
(1) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek, Hrvatska, dobradovic@gfos.hr
(2) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, Osijek, Hrvatska

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.03
UTJECAJ TRETMANA GUMENOG AGREGATA NA MEHANIČKA SVOJSTVA CEMENTOM STABILIZIRANOG NOSIVOG SLOJA S OTPADNOM GUMOM
Matija Zvonarić
(1)
(1) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek, Hrvatska, mzvonaric@gfos.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.02
UTJECAJ VLAGE I PROCESA PEČENJA NA ZAŠTITU PUNE OPEKE OD ELEKTROMAGNETSKOG NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA
Ivan Vrdoljak
(1), Ivana Miličević (1), Slavko Rupčić (2)
(1) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek, Hrvatska
(2) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, Hrvatska

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.17
PRIMJENA ODABRANIH MODELA PUZANJA KOD LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA OD GRABA
Jelena Lovrić Vranković
(1), Ivica Boko (1), Ivana Uzelac Glavinić (1)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska, jlovric@gradst.hr; iboko@gradst.hr; iuzelac@gradst.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.22
STROJNO UČENJE I DALJINSKA ISTRAŽIVANJA ZA MAPIRANJE PROMETNICA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Selena Knežić Buhovac
(1), Ljiljana Šerić (2), Antonia Ivanda (2)
(1) Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar, Bosna i Hercegovina, selena.knezic@fsre.sum.ba
(2) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, Hrvatska, {ljiljana, asenta00}@fesb.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.08
PROJEKTIRANJE AUTOCESTA PRILAGOĐENIH PROMETU AUTONOMNIH VOZILA
Ana Čudina Ivančev
(1), Vesna Dragčević (1), Tamara Džambas (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, ana.cudina.ivancev@grad.unizg.hr, vesna.dragcevic@grad.unizg.hr, tamara.dzambas@grad.unizg.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.19
UTJECAJ TEMPERATURE I TRAJANJA OPTEREĆENJA NA PONAŠANJE GREDA OD LAMINIRANOG STAKLA
Gabrijela Grozdanić
(1,2), Mirela Galić (1)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska, gabrijela.grozdanic@gradst.hr; mirela.galic@gradst.hr
(2) Université de Technologie de Compiègne/Sorbonne Universités, Compiègne, Francuska 

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.11
POBOLJŠANJE PRAVILNIKA ZA PROJEKTIRANJE IZVANGRADSKIH CESTA S ASPEKTA SIGURNOSTI PROMETA
Boris Čutura
(1), Ivan Lovrić (2)
(1) Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Mostar, Bosna i Hercegovina, boriscutura@gmail.com
(2) Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Mostar, Bosna i Hercegovina, ivan.lovrić40@gmail.com

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.12
ANALIZA RELATIVNIH DEFORMACIJA I NAPREZANJA NA MOSTU VRANDUK 2
Marino Jurišić
(1), Goran Šunjić (2), Neda Bebek (3)
(1) Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Mostar, Bosna i Hercegovina, marino.jurisic@fgag.sum.ba
(2) Sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva arhitekture i geodezije, Mostar, Bosna i Hercegovina, goran.sunjic@fgag.sum.ba
(3) HERING d.d., Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, nbebek@hering.ba

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.10
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ISTRAŽIVAČKIH PROSTORA – MODELI LABORATORIJA PRIRODNIH ZNANOSTI
Marija Džapo
(1), Bojan Baletić (2), Silvio Bašić (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, mdzapo@grad.hr, sbasic@grad.hr
(2) Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zagreb, bbaletic@arhitekt.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.20
ISTRAŽIVANJE URBANISTIČKOG RAZVOJA KUNE PELJEŠKE
Emanuela Tomelić
(1)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska, etomelic@gradst.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.07
PREGLED I PRIMJENA METODA OPERACIONALNE MODALNE ANALIZE U FREKVENCIJSKOJ DOMENI
Jurica Pajan
(1), Ivan Duvnjak (1), Suzana Ereiz (1)
(1) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvatska, jurica.pajan@grad.unizg.hr, ivan.duvnjak@grad.unizg.hr, suzana.ereiz@grad.unizg.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.14
ANALIZA PRIRODNIH FREKVENCIJA 2D MIKROPOLARNOG KONTINUUMA
Laura Grbac
(1), Gordan Jelenić (1)
(1) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska, laura.zikovic@uniri.hr; gordan.jelenic@uniri.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.16
NUMERIČKI MODEL ZA IDENTIFIKACIJU PARAMETARA MIKROARMIRANOG BETONA
Tea Sulovsky
(1), Ivica Kožar (1), Marina Plovanić (1)
(1) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska, tea.sulovsky@uniri.hr, ivica.kozar@gradri.uniri.hr, marina.plovanic@gradri.uniri.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.21
VANKOMICIN REZISTENTNI ENTEROCOCCUS FAECIUM U PRIOBALNIM VODAMA ISTOČNOG JADRANA
Mia Dželalija
(1), Marija Kvesić (2,3), Ana Maravić (1)
(1) Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za biologiju, Split, Hrvatska, mdzelalij@pmfst.hr
(2) Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju, Split, Hrvatska
(3) Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij Biofizike, Split, Hrvatska

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.15
PROCJENA RUBNIH UVJETA GREDE KORIŠTENJEM METODE NAJSTRMIJEG SPUSTA
Ivica Kožar
(1), Marina Plovanić (1), Tea Sulovsky (1)
(1) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska, marina.plovanic@gradri.uniri.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.18 
NUMERIČKI PRORAČUNI MEĐUDJELOVANJA FLUIDA I KONSTRUKCIJE
Andro Bakica
(1)
(1) Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Split, Hrvatska, abakica©pfst.hr

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.13
OBALNA RANJIVOST I PLAVLJENJE NASELJA KAO POSLJEDICA PODIZANJA MORSKE RAZINE
Andrea Tadić
(1), Igor Ružić (1), Čedomir Benac (1), Nino Krvavica (1), Dado Jakupović (2), Gorana Ljubičić (2), Vedrana Petrović (2)
(1) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska, andrea.tadic@uniri.hr
(2) Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.23
ASPEKTI KVALITETE DOBROVOLJNIH GEOINFORMACIJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Marina Tavra
(1,2)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska, mtavra@gradst.hr
(2) Sveučilište u Ljubljani, Fakultet građevinarstva i geodezije, Ljubljana, Slovenija

https://doi.org/10.31534/10.ZT.2023.24
VARIJABILNOST OČEKIVANE GODIŠNJE ŠTETE KAO INDIKATORA POPLAVNOG RIZIKA
Toni Kekez
(1)
(1) Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Hrvatska, toni.kekez@gradst.hr

 

Sažetak:

Zajednički temelji su redoviti skup mladih istraživača (doktoranada i poslijedoktoranada) iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti. Skup je zamišljen na način da bude platforma za jedna od prvih izlaganja mladih istraživača, što im omogućava svojevrsne treninge za daljnja prezentiranja i istraživački rad, te adekvatno umrežavanje. Sudionici prezentiraju svoja istraživanja ili koncept istraživanja pred kolegama iz različitih STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) područja, a njihovi sažeci ili radovi su objavljeni u zborniku. Ova publikacija zbir je radova izlagača na skupu održanom 14.-17. rujna 2023. god. na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Ideja o kreiranju ovakvog tipa skupa krenula je prije 10 godina upravo iz Splita gdje su i održani prvi Zajednički temelji te se od tada kontinuirano, svake godine, održavaju naizmjence na ograncima Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Mostar). Kroz dosadašnje susrete preko 250 mladih istraživača predstavilo je svoj rad i područje istraživanja. Tijekom formalnog dijela (prezentacije radova) i neformalnih druženja sudionici skupa imaju priliku upoznati kolege s drugih institucija te stvoriti preduvjete za povezivanje i daljnju suradnju. 
 

Summary:

Common Foundations are a regular group of young researchers (doctoral students and postdoctoral students) from the field of civil engineering and related technical sciences. The meeting was conceived in such a way as to be a platform for one of the first presentations of young researchers, which provides them with a kind of training for further presentations and research work, as well as adequate networking. Participants present their research or research concept in front of colleagues from different STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fields, and their summaries or papers are published in the proceedings. Each meeting certainly contains at least one invited lecture and workshop or round table on one of the current topics related to the scientific and research domain and the position of young people in it. This publication is a collection of young researchers' works at the conference held on September 14-17, 2023. at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split. The idea of creating this type of meeting started 10 years ago from Split, where the first Common Foundations were held, and since then they have been continuously, every year, held alternately on the branches of the Association of Croatian Faculties of Civil Engineering (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek and Mostar). Through previous meetings, over 250 young researchers presented their work and field of research. During the formal part (presentation of works) and informal gatherings, participants of the conference have the opportunity to meet colleagues from other institutions and create preconditions for connection and further cooperation.
 

 

(D.E., 15.9.2023.)