Građevinski materijali I


Predavanja: prof. dr. sc. Sandra Juradin

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Goran Baloević

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.

 

Nastavni materijali

Materijali za 1. kolokvij

Materijali za 2. kolokvij

Proračun sastava betona

Materijali za 3. kolokvij


Očekivani ishodi učenja

  • Projektirati sastav betona zadane čvrstoće, obradivosti i trajnosti
  • Sastaviti program kontrole kvalitete materijala
  • Planirati odgovarajuće metode ispitivanja građevinskih materijala
  • Samostalno provoditi eksperimentalna ispitivanja svojstava građevinskih materijala
  • Analizirati i interpretirati rezultate ispitivanja svojstava građevinskih materijala.