Novi materijali u građevinarstvu


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Odabrati i preporučiti sastav samozbijajućeg betona
  • Odabrati i preporučiti sastav laganog betona (običnog i samozbijajućeg)
  • Odabrati i preporučiti sastav betona od recikliranog materijala
  • Odabrati i preporučiti sastav betona visokih uporabnih svojstava
  • Odabrati i preporučiti svojstva kompozitnih materijala
  • Ispitati svojstva, usporediti i preporučiti vrste izolacijskih materijala.