Reologija materijala


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razvijati i izabrati opcije reoloških modela betona
  • Razvijati i izabrati opcije reoloških modela specijalnih betona
  • Valorizirati funkcionalne veze prostornih i reoloških svojstava uzorka betona
  • Odabrati sastav betona na temelju traženog prostornog modela normalnog i specijalnog betona
  • Preporučiti vrstu reometra za određena ispitivanja
  • Valorizirati dobivene rezultate.