Hidromehanika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Proračunati stacionarno tečenje u linijskom tlačnom sustavu
  • Izračunati hidrodinamičku silu na koljeno ili račvu
  • Izračunati tečenje ispod zapornice
  • Proračunati oštrobridni preljev
  • Proračunati jednoliko i nejednoliko tečenje u otvorenim blago i strmo nagnutim kanalima
  • Definirati režim tečenja u otvorenim kanalima
  • Proračunati piezometarske razine podzemne vode u vodonosniku pod tlakom i u vodonosniku sa slobodnim vodnim licem za stacionarno tečenje
  • Proračunati vodozahvat u obliku galerije.