Metalni mostovi


Predavanja: prof. dr. sc. Ivica Boko, izv. prof. dr. sc. Vladimir Divić

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Neno Torić, doc. ds. sc. Ivana Uzelac Glavinić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Postaviti koncepcijska rješenja spregnutih i metalnih mostova
  • Projektirati složene spregnute gredne i okvirne metalne mostove
  • Projektirati lučne metalne mostove i jednostavne ovješene metalne mostove
  • Projektirati i izvoditi složene pješačke spregnute i metalne mostove
  • Postaviti i razraditi tehnologiju izvođenja spregnutih i metalnih mostova
  • Izvoditi i nadzirati izvođenje složenih spregnutih i metalnih mostova.