Integralno upravljanje vodnim resursima


Predavanja: prof. dr. sc. Roko Andričević

Vježbe: prof. dr. sc. Roko Andričević, dr. sc. Morena Galešić Divič
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da bude sposoban opisati objasniti osnove energija vode i mora, koristiti metode iskorištenja vodnih snaga, razumijevati osnovne metode upravljanja hidro energetskim objektima i ostalim obnovljivim izvorima energije te koristiti osnovne metode projektiranja i izgradnje energetskih objekata.