Iskorištenje vodnih snaga


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati i komentirati osnove energija vode i mora;
  • Vrjednovati i koristiti metode iskorištenja vodnih snaga;
  • Vrjednovati osnovne metode upravljanja hidroenergetskim objektima i ostalim obnovljivim izvorima energije;
  • Koristiti osnovne metode projektiranja i izgradnje energetskih objekata.
     

Nastavni materijali