Besplatni e-izvori


REPOZITORIJI

DABAR - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije


ZIR - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova


OPĆEZNANSTVENI IZVORI

HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

WIKIPEDIJA - online enciklopedija
 
 (na hrvatskom jeziku)  (na engleskom jeziku) 

Zadnja promjena: 11.11.2015.
Stranica objavljena: 19.5.2014.
Webmaster: Dijana Erceg