Nastavna literatura

Preddiplomski sveučilišni studij

GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

 

PRAVO - UDK 34

Stvarno pravo / Nikola Gavella...[et al.] ; redaktor Nikola Gavella

Zemljišnoknjižno pravo / Tatjana Josipović

Osnove zemljišnoknjižnog prava [Elektronička građa] / Jozo Čizmić, Dinka Šago, Blanka Kačer

 

DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA - UDK 514.7

Diferencijalna geometrija: zbirka zadataka i repetitorij / Blanka Žarinac-Frančula

Diferencijalna geometrija: zbirka zadataka i repetitorij / Blanka Žarinac-Frančula

 

OPĆA GEODEZIJA - UDK 528

Praktična geodezija / Slavko Macarol

Praktična geodezija / Slavko Macarol

Viša geodezija I / Abdulah Muminagić

Viša geodezija / Nikola Čubranić

Viša geodezija / N. [Nikola] Čubranić

Geodezija II / Krunislav Mihailović

Osnovi geodezije / Nikola Neidhardt

Geodezija / Slobodan Kontić

 

GEODEZIJA – ZBORNICI - UDK 528(063)(082)

Zbornik radova Hrvatskog geodetskog instituta 2006.-2009. / [urednik Željko Hećimović]

Quality assurance in surveying education

9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije uz Svjetski dan GIS-a, Zadar 20-22. studenoga 2013 : program, sažetci, katalozi izložbi / urednik Miljenko Lapaine

Hydrography in ports and harbours = L’hydrographie dans le ports = Hydrographie in Haefen / International Federation of Surveyors = Federation internationale des geometres = Vereinigung der Vermessungsingenieure

Recommended procedures for routine checks of electro-optical distance meters (EDM) = Procedures recommandees pour les verifications de routine des appareils electroniques de mesure de distances = Empfehlungen zur routinemaessigen Ueberpuefung fon Elektrooptischen Distanzmessern (EDM) : a technical monograph / International Federation of Surveyors = Federation internationale des geometres = Vereinigung der Vermessungsingenieure

FAO and FIG future collaboration in cadastral reform in rural economies in transition : report of the Round Table Meeting XX FIG Congress, Melbourne, Australia, 4 March, 1994.

The FIG statement on the cadastre / International Federation od Surveyors

Models and terminology for the analysis of geodetic monitoring observations : official report of the ad-hoc Committee of FIG Working Group 6.1

FIG guide on the development of a vertical reference surface for hydrography

3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i informacije : program, sažetci : Split, 14-16. rujna 2011. = 3rd Croatian NSDI and INSPIRE Day and 7th Cartography and Geoinformation Conference : program, abstracts : Split, September 14-16, 2011 / [urednik, editor Miljenko Lapaine ; grafičko oblikovanje korica, graphic design of cover Ana Kuveždić Divjak ; karte, maps Robert Župan, plan Splita i karta Visa]

 

GEODEZIJA – POVIJESNI IZVORI - UDK 528(093)

300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića : izložba na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 11.4.-11.6. 2011. / [uredio Miljenko Lapaine ; autori izložbe Ivka Kljajić, Miljenko Lapaine, Martina Triplat Horvat].

Elementa geometriae practicae - Zemlyomirje = Uvod u praktičnu geometriju - zemljomjerstvo / urednici Miljenko Lapaine i Dušan Marjanović

Mjerenje svijeta : [roman] / Daniel Kehlmann

Carski mjernik i leksikograf = Agrimensore imperiale e lessicografo : Antonio Putti / Miroslav Rožman, Ljerka Šimunković ; [prevoditelj, traduttore Melita Sciucca ; fotograf, fotografo Ante Verzotti]

Katastar općine Dugopolje s početka XIX. stoljeća / Stanko Piplović ; [autor fotografije Zoran Alajbeg ; prijevod sažetaka Mladen Parlov - talijanski, Anka Marić - njemački, Tomislav Krvavica - engleski]

 

GEODEZIJA - ENGLESKI JEZIK - UDK 528=111

English in geodesy / Milica Vuletić

 

ANALIZA I RAČUNSKA OBRADA GEODETSKIH MJERENJA (TEORIJA POGREŠAKA I RAČUN IZJEDNAČENJA) - UDK 528.1

Koncepti mreža u geodetskom premeru: monografija / Krunislav Mihailović, Ivan R. Aleksić

Računska obrada geodetskih mjerenja / Nevio Rožić

Teorija pogrešaka i račun izjednačenja / Ladislav Feil

Teorija pogrešaka i račun izjednačenja / Stjepan Klak

Račun izravnanja / Smail Pašalić ; [ilustrator Fadil Hodžić]

Optimizacija projektovanja geodetskih mreža / Toša Ninkov

Račun izjednačenja / Nikola Čubranić

Repetitorij i zbirka zadataka iz teorije pogrešaka i računa izjednačenja / Nevio Rožić

 

MATEMATIČKA I FIZIČKA GEODEZIJA - UDK 528.2

Geodetski priručnik / Boris Apsen

Gaus-Krigerova projekcija: teorija i primena u državnom premeru / Branko Borčić

Gravimetrija : skripta / Stjepan Klak

Geofizika / Stjepan Klak

Trigonometry with tables / A. M. Welchons and W. R. Krickenberger

 

GEODETSKA IZMJERA = DRŽAVNA IZMJERA - UDK 528.3

Geodesy / Wolfgang Torge, Juergen Mueller

 

TERENSKA MJERENJA - UDK 528.4

Praktična geodezija / Slavko Macarol

Praktična geodezija / Slavko Macarol

 

TOPOGRAFSKA IZMJERA = TOPOGRAFIJA - UDK 528.42

Topografski premjer / Ivan Krajziger

 

KATASTARSKA IZMJERA - UDK 528.44

Upravljanje zemljišnim informacijama : katastar / Miodrag Roić

Zbirka geodetsko katastarskih propisa : za potrebe geodetskih djelatnika i službi / priredio Josip Majetić

Drugi hrvatski kongres o katastru : zbornik radova = Second Croatian Congress on Cadastre : proceedings / radovi izloženi na Kongresu u Zagrebu, 24.-26. listopada 2001., papers presented at the Congress at Zagreb, 24-26. October, 2001 ; [urednici, editors Miodrag Roić, Zdravko Kapović]

 

HIDROGRAFSKA IZMJERA - UDK 528.47

Pomorska geodezija / Boško Pribičević

Zbornik radova / Geodezija u hidrologiji, hidrogradnji i hidrografiji, Split 8-9 novembra 1985 ; [organizator] Savez društva geodeta Hrvatske

 

INŽENJERSKA GEODEZIJA - UDK 528.48

Poligonometrija / Mato Janković

Ravninska geodezija : zbirka zadataka / Milan Rezo

Primenjena geodezija / Čedomir Cvetković

Inženjerska geodezija / Mato Janković

Geodezija u građevinarstvu / Boško Pribičević i Damir Medak

Geodezija u niskogradnji / Zdravko Kapović

Geodezija za rudare i geologe / Radovan Marjanović Kavanagh

Geodezija za građevinske inžinjere [Elektronička građa] / Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

 

GEODETSKI INSTRUMENTI - UDK 528.5

Geodetski instrumenti / Dušan Benčić 

     I dio: Optika

     II dio: Instrumentalna optika ; Optički uređaji i pribori u mjrenoj tehnici ; Automatizacija mjernih procesa

Mjerenje dužina elektronskim daljinomjerima / Dušan Kogoj

Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici / Dušan Benčić, Nikola Solarić ; [crteže izradio Dubravko Duvančić]

 

FOTOGRAMETRIJA - UDK 528.7

Fotogrametrija / Vjekoslav Donassy

Fotogrametrija / Karl Kraus ; uz pomoć Petera Waldhaeusla ; prijevod na hrvatski jezik Admir Mulahusić i suradnici. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2006.

     1. dio: osnove i standardni procesi

Fotogrametrija / Karl Kraus ; s prilozima Petera Waldhaeusla ; preveo i pripremio za štampu Dušan Joksić. - 2., prerađeno i dopunjeno izd. sa 200 slika. - Beograd : Naučna knjiga, 1987.

     Knj. 1 : osnove i standardni postupci

 

DALJINSKA ISTRAŽIVANJA - UDK 528.8

Daljinska istraživanja u geoznanostima / Vjekovlav [i. e. Vjekoslav] Donassy, Marinko Oluić, Zdenko Tomašegović

Snimanje i istraživanje Zemlje iz Svemira : sateliti, senzori, primjena / Marinko Oluić

Fundamentals of remote sensing : a Canada Centre for Remote Sensing tutorial / Canada Centre for Remote Sensing

Daljinska detekcija / Krištof Oštir 

Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka / Žiga Kokalj, Ralf Hesse, Admir Mulahusić

Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka [Elektronička građa] / Žiga Kokalj, Ralf Hesse, Admir Mulahusić

 

KARTOGRAFIJA - UDK 528.9

Izrada i reprodukcija karata / Ivan Krajziger

Matematička kartografija : (kartografske projekcije) / Branko Borčić

Zbirka kartografskih znakova : mjerila od 1:500 do 1:25000 : prilog uz Pravilnik o kartografskim znakovima objavljen u Narodnim novinama broj 104 od 13.09.2011. godine / [tehnički urednik Ivan Grubić]

Znakovi i kratice na hrvatskim pomorskim kartama = Symbols and abbreviations used on charts : INT 1 / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Zvonko Gržetić]

 

GEOINFORMATIKA - UDK 91:004

Osnove projektiranja baza podataka : D310 : priručnik za polaznike / [autor Robert Manger]

Analiza krajolika pomoću GIS-a : 170 slika, 20 tablica / Stefan Lang, Thomas Blaschke

Osnovi geoinformacija / Mirza Ponjavić

Geoprostorne baze podataka / Zdravko Galić

Geographic information systems (GIS) and mapping : practices and standards / A. I. Johnson, C. B. Pettersson, and J. L. Fulton, editors

Principi geografskih informacionih sistema : prostorni informacioni sistemi i geostatistika / Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnell

Principi geografskih informacionih sistema : prostorni informacioni sistemi i geostatistika / Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnell

GIS Croatia 2000 : proceedings / [editor Davorin Kereković]

Metapodaci [Elektronička građa] / Željko Hećimović

Marine geography : GIS for the oceans and seas / edited by Joe Breman

 

Zadnja promjena: 28.8.2019.
Stranica objavljena: 6.2.2015.
Webmaster: Dijana Erceg