Usluge Knjižnice

 

UPIS U KNJIŽNICU

POSUDBA

REZERVACIJA LITERATURE

RAD U ČITAONICI

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

 

UPIS U KNJIŽNICU

Članovi mogu biti svi redovno upisani studenti Fakulteta, bez plaćanja članarine. Prije prve posudbe, student se mora upisati u knjižnicu. Upis uključuje ispunjavanje Upisnog lista uz predočenje indeksa. U indeksu se pečatom potvrđuje članstvo, koje se zatim svake sljedeće akademske godine produžuje uz prethodno razduženje cjelokupne posuđene literature.
Nakon diplomiranja ili u slučaju napuštanja Fakulteta, student je dužan vratiti svu zaduženu literaturu. Pečatiranjem indeksa potvrđuje mu se potpuno razduženje.
Fond knjižnice dostupan je i vanjskim korisnicima koji, uz obvezno predočenje osobne iskaznice, potrebnu literaturu mogu posuditi isključivo za rad u čitaonici ili možebitno kopiranje za osobne potrebe.

POSUDBA

Cjelokupni fond knjižnice dostupan je korisnicima za rad u čitaonici. Udžbenička literatura posuđuje se na korištenje izvan knjižnice. Rječnici, enciklopedije, priručnici, diplomski i završni radovi, magistarske radnje i doktorske disertacije, časopisi, norme i standardi ne posuđuju se izvan knjižnice, već se daju na korištenje u čitaonici, uz predočenje indeksa.
Pravila posudbe:

  • Student može biti istovremeno zadužen za najviše tri knjige, na rok od mjesec dana.
  • Za svaku posuđenu knjigu student ispunjava revers-zaduženje, obvezno kemijskom olovkom (upisuju se podatci o posuđenoj publikaciji, osobni podatci i rok posudbe).
  • Posudbeni rok može se na zahtjev studenta produžiti, ali samo ako literatura nije tražena i rezervirana od strane drugih korisnika. 

REZERVACIJA LITERATURE

Zbog velike potražnje za udžbeničkom literaturom, a nedostatnog broja primjeraka, knjižnica vrši uslugu rezervacije literature. Ona se obavlja na zahtjev studenta o čemu se vodi posebna evidencija u knjižnici. Obvezni podaci potrebni za izvršenje rezervacije su: ime i prezime studenta, naslov i autor knjige, broj mobitela/telefona studenta i datum rezerviranja. Literatura se dodjeljuje po pravilu prvenstva izvršene rezervacije, a student se telefonom obavještava o raspoloživosti.

RAD U ČITAONICI

Čitaonica raspolaže s 48 korisničkih radnih mjesta. Za rad u čitaonici studenti mogu koristiti cjelokupni knjižnični fond ili vlastitu literaturu. Za svaku posuđenu knjigu iz fonda knjižnice za rad u čitaonici vodi se evidencija.
Čitaonica je predviđena isključivo za individualno učenje. Svi korisnici tijekom boravka u knjižnici, učenja ili posudbe udžbeničke literature za vani, moraju poštivati mir i tišinu.
U čitaonici nije dozvoljeno:

  • grupni rad,
  • izrada programa,
  • upotreba mobitela,
  • upotreba walkman-a i sličnih uređaja,
  • unošenje i konzumiranje hrane i pića osim vode u zatvorenoj boci.

Korisnici mogu donijeti i koristiti svoja prijenosna računala te koristiti bežični internet. 

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Knjižnica za potrebe djelatnika i studenata vrši uslugu međuknjižnične posudbe. Ova se usluga ostvaruje u suradnji s fakultetskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu (a posredstvom nje s europskim knjižnicama: British Library i drugima) te posebno s udruženim njemačkim knjižnicama putem njihovog servisa SUBITO.
Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova fakultetskih (i jednog dijela specijalnih knjižnica u Hrvatskoj) te iz fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu, ne naplaćuje se.
Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova europskih knjižnica naplaćuje se prema trenutno važećem cjeniku u tabeli:

Međuknjižnična posudba - CJENIK (vrijedi od 3. listopada 2011. godine)

Knjižnica iz koje se vrši posudba 

KNJIGE

KOPIJE RADOVA

Napomena 

Fakultetske knjižnice u Hrvatskoj   besplatno
(isporuka 2-5 dana)
besplatno
(isporuka 2-5 dana)

---

Sveučilišna knjižnica u Splitu

besplatno
(isporuka 1-2 dana)
besplatno
(isporuka 1-2 dana)

--- 

British Library (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu)
 280 kn*
(isporuka 2-4 tjedna)
120 kn / tiskano
(isporuka 10-15 dana) 
Cijena kopije rada ne ovisi o broju stranica.
Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.

SUBITO (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu) 

210 kn*
(isporuka 10-15 tjedna)

75 kn / pdf  format (isporuka 2-3 dana)
110 kn / tiskano** (isporuka 10-15 dana)

Kopije radova isporučuju se u tiskanom ili elektroničkom formatu.
Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu. 

Ostale europske knjižnice (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu)

 180-210 kn*  
(isporuka 2-4 tjedna)

 60-120 kn
(isporuka 10-15 dana)

Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.

SUBITO 

 14 EUR-a
(isporuka 10-15 dana)

6-10 EUR-a*** / pdf format
(isporuka 1-2 dana)

 Posudba preko servisa SUBITO naplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti na dan naplate računa kojeg servis SUBITO ispostavlja jednom mjesečno.

* odnosi se na knjige težine do 1 kg 
** odnosi se na članke do 20 str., svaka sljedeća stranica naplaćuje se 1 kn
*** cijena ovisi o licenci pojedinog časopisa koju određuju izdavač (veća cijena plaća se ipak za manji broj časopisa: oko 1%)

Narudžbe se mogu poslati e-mailom djelatnicama knjižnice:
Dijana.Erceg@gradst.hr i Nikolina.Skoric@gradst.hr
ili donijeti u knjižnicu.

Poželjno je da reference budu cjelovite:

 

ZA KNJIGE:

Autor

Naslov

Godina izdanja

ISBN broj knjige (nije obvezan)

 

ZA KOPIJE RADOVA IZ ČASOPISA:

Autor rada

Naslov rada

Naziv časopisa

ISSN broj časopisa (nije obvezan)

Volumen, godina izdanja i broj časopisa, npr. vol. 55 god. 1995, br. 3

Broj stranica rada u časopisu, npr. str. 157-163

 

ZA KOPIJE RADOVA IZ ZBORNIKA:

Autor rada

Naslov rada

Naslov zbornika

ISBN broj zbornika (nije obvezan)

Godina izdanja zbornika

Broj stranica rada u zborniku npr. str. 256-271

 

Zadnja promjena: 8.9.2014.
Stranica objavljena: 4.5.2010. 
Webmasteri: Nikolina Škorić i Dijana Erceg