Usluge Knjižnice

 

UPIS U KNJIŽNICU     POSUDBA   REZERVACIJA LITERATURE    RAD U ČITAONICI   MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

 

UPIS U KNJIŽNICU

Članovi Knjižnice mogu biti svi redovno upisani studenti Fakulteta, bez plaćanja članarine. Prije prve posudbe, student se treba upisati u članstvo Knjižnice. Upis svih novih članova vrši se online i studenti ne trebaju fizički doći u Knjižnicu prije same posudbe.

Upisni list popunjavaju studenti koji se po prvi put upisuju na prve godine svih studija na poveznici UPISNI LIST, a studenti svih ostalih godina studija to nisu obvezni, već im se članstvo automatski produžuje, ako su u Referadi izvršili upis u novu akademsku godinu i vratili zaduženu literaturu posuđenu prethodne akademske godine.

Prije ispunjavanja ovog obrasca treba pripremiti fotografije osobne iskaznice (prednju i stražnju stranu) koje se pohranjuju na kraju obrasca. Potvrdu izvršenog upisa u članstvo Knjižnice i upute za korištenje knjižničnih usluga dobiti ćete e-mailom na svoju fakultetsku e-mail adresu. Za sve dodatne upite o upisu možete se obratiti djelaticama Knjižnice na telefone i e-mail adresu: Nikolina Škorić, tel. 303 389, i Dijana Erceg, tel. 303 309, te email: biblioteka@gradst.hr.

 

POSUDBA

Cjelokupni knjižnični fond pretraživ je putem online kataloga Metelwin:
http://library.foi.hr/lib/index.php?B=422

Svaki student koji je učlanjen u Knjižnicu može istovremeno biti zadužen za 4 jedinice knjižnične građe (udžbenici, knjige, časopisi, CD/DVD-ovi) na rok od mjesec dana. Rok posudbe smije se produžiti još dva puta, ukoliko posuđena literatura nije u međuvremenu rezervirana od strane drugih korisnika. Posudba se može produžiti dolaskom u Knjižnicu (nije potrebno ponijeti sa sobom zaduženu literature) ili slanjem e-mail poruke na biblioteka@gradst.hr (obvezno koristiti fakultetsku e-mail adresu s domenom gradst.hr). 

 

REZERVACIJA LITERATURE

Zbog velike potražnje za udžbeničkom literaturom, Knjižnica vrši uslugu rezervacije literature na osobni zahtjev studenta o čemu se vodi posebna evidencija u Knjižnici. Rezervacija se može zatražiti u Knjižnici, telefonski ili e-mailom. Obvezni podaci potrebni za izvršenje rezervacije su: ime i prezime studenta, naslov i autor knjige/časopisa/CD-a/DVD-a, broj mobitela/telefona studenta, e-mail adresa (ime.prezime@gradst.hr) i datum rezerviranja. Literatura se dodjeljuje po pravilu prvenstva izvršene rezervacije, a student se obavješćuje o raspoloživosti literature u najbržem mogućem roku željenim načinom komuniciranja (e-mail, mobitel).

Rezervacija se može izvršiti i putem online kataloga Metewin odabirom ikonice Rezervacija u prikazu kataloškog zapisa željene literature uz prijavu, upisujući svoje korisničko ime i lozinku, a ove podatke ćete dobiti nakon upisa u članstvo Knjižnice.

 

RAD U ČITAONICI

Čitaonica raspolaže s 48 korisničkih radnih mjesta i 6 računala za korisnike. Za rad u čitaonici studenti mogu koristiti cjelokupni knjižnični fond ili vlastitu literaturu. Za svaku posuđenu knjigu iz fonda Knjižnice za rad u čitaonici vodi se evidencija.

Čitaonica je predviđena isključivo za individualno učenje. Svi korisnici tijekom boravka u Knjižnici, učenja ili posudbe udžbeničke literature za vani, moraju poštivati mir i tišinu.
U čitaonici nisu dozvoljeni:
 grupni rad,
 glasna upotreba mobitela i sličnih uređaja,
 unošenje i konzumiranje hrane i pića osim vode u zatvorenoj boci.

Korisnici mogu također donijeti i koristiti svoja prijenosna računala te se povezati na fakultetski Wi-Fi. 

 

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Knjižnica za potrebe djelatnika i studenata vrši uslugu međuknjižnične posudbe. Ova se usluga ostvaruje u suradnji s fakultetskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu (a posredstvom nje s europskim knjižnicama: British Library i drugima) te posebno s udruženim njemačkim knjižnicama putem njihovog servisa SUBITO.

Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova fakultetskih (i jednog dijela specijalnih knjižnica u Hrvatskoj) te iz fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu, ne naplaćuje se.
Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova europskih knjižnica naplaćuje se prema trenutno važećem cjeniku u tabeli:

Međuknjižnična posudba - CJENIK - (vrijedi od 12. veljače 2020. godine)

Knjižnica iz koje se vrši posudba 

KNJIGE

KOPIJE RADOVA

Napomena 

Fakultetske knjižnice u Hrvatskoj   besplatno
(isporuka 
2-5 dana)
besplatno
(isporuka 
2-5 dana)

---
 

Sveučilišna knjižnica u Splitu
 
besplatno
(isporuka 
1-2 dana)
besplatno
(isporuka 
1-2 dana)

 

--- 

British Library (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu)  280 KN
(37,16 EUR)*
(isporuka 
2-4 tjedna)
120 KN
(15,93 EUR) /
tiskano
(isporuka 
10-15 dana) 
Cijena kopije rada ne ovisi o broju stranica.
Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.

SUBITO (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu) 

210 KN 
(27,87 EUR)*
(isporuka 
10-15 tjedana)

75 KN 
(9,95 EUR) /
pdf format
(isporuka
2-3 dana)

120 KN 
(15,93 EUR) / tiskano**
(isporuka
10-15 dana)

Kopije radova isporučuju se u tiskanom ili elektroničkom formatu.
Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.

Ostale europske knjižnice (posredstvom Sveučilišne knjižnice u Splitu)

 180,00-210,00 KN
(23,89-27,87 EUR)*  
(isporuka 
2-4 tjedna)

 60,00-120,00 KN
(7,96-15,93 EUR)
(isporuka
10-15 dana)

Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.

SUBITO 

 14,00 EUR
(isporuka
10-15 dana)

6,00-10,00 EUR*** /
pdf format
(isporuka
1-2 dana)

 Posudba preko servisa SUBITO naplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti na dan naplate računa kojeg servis SUBITO ispostavlja jednom mjesečno.

Cijene u eurima izražene su prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.

Napomena: U slučaju da dobavna cijena zatražene građe, naknada za autorsko (nakladničko) pravo ili cijena poštarine znatno odstupa od cjenika, troškovi se posebno obračunavaju.

* odnosi se na knjige težine do 1 kg 
** odnosi se na članke do 20 str., svaka sljedeća stranica naplaćuje se 1 kn
*** cijena ovisi o licenci pojedinog časopisa koju određuju izdavač (veća cijena plaća se ipak za manji broj časopisa: oko 1%)

Narudžbe se mogu poslati e-mailom djelatnicama Knjižnice:
dijana.erceg@gradst.hr i nikolina.skoric@gradst.hr
ili donijeti u Knjižnicu.

Poželjno je da reference budu cjelovite:

 

ZA KNJIGE:

Autor

Naslov

Godina izdanja

ISBN broj knjige (nije obvezan)

 

ZA KOPIJE RADOVA IZ ČASOPISA:

Autor rada

Naslov rada

Naziv časopisa

ISSN broj časopisa (nije obvezan)

Volumen, godina izdanja i broj časopisa, npr. vol. 55 god. 1995, br. 3

Broj stranica rada u časopisu, npr. str. 157-163

 

ZA KOPIJE RADOVA IZ ZBORNIKA:

Autor rada

Naslov rada

Naslov zbornika

ISBN broj zbornika (nije obvezan)

Godina izdanja zbornika

Broj stranica rada u zborniku npr. str. 256-271

 

 

Zadnja promjena: 3.10.2023.
Stranica objavljena: 4.5.2010. 
Webmaster: Dijana Erceg